Det första Björkekärr

I skogsbrynet mellan den moderna bebyggelsen i Björkekärr och Delsjöområdets strövområde ligger en röd liten stuga, idag sliten och skadad inte bara av väder och vind utan även av klotter och annan vandalisering. Huset byggdes invid två små vägar som ledde från Vidkärr respektive Torpa by till Härlanda tjärn. Vägarna finns med redan på de äldsta kartorna över området från mitten av 1800-talet i samband med laga skifte. På vägarna fraktades torv från mossarna och säkerligen en hel del sten, spår av stenhuggarnas verksamhet finns inte långt från stugan.

Björkekärr 1854, en röd punkt har lagts till på kartan för att markera var stugan Björkekärr idag finns. Längst ned i söder syns Härlanda tjärn. (Lantmäteriet 14-ÖRG-85)

I oktober 1901 flyttade maskinisten Johan Gottfrid Jansson med sin hustru Augusta Vilhelmina Rosenbäck och deras barn från Gamlestaden ut till sitt eget lilla hus på Vidkärrs utmarker, Björkekärr. Det var den första familjen i huset, och så vitt känt, första gången som namnet Björkekärr används i denna trakt. I Församlingsboken 1898-1906 framgår också att Johan Gottfrid var ägare av huset. Björkekärr var alltså inte ett torp under Vidkärr.

Utdrag ur Örgryte församlingsbok 1898-1906.

Familjen Jansson fick allt fler medlemmar och när de lämnade Björkekärr 1908 var det en skara på hela tio personer som flyttade. Deras nya hem fanns i Partille. Man behöver inte betvivla att det var trångt i huset med så många familjemedlemmar. Kontrasten blev sedan stor när den ensamstående sjökaptenen Carl Ahlberg tog över Björkekärr. Sjökaptenen lämnade huset redan vintern 1910.

Doris A.G. Nylén från Annedal bodde sedan i huset Björkekärr fram till dagen innan julafton 1929, församlingsboken uppger inte vad hon arbetade med, men det noteras att hon var skild från arbetare Rickard Nylén. Hon levde dock inte ensam i huset utan där bodde även Knut Axel (vars efternamn har strukits över vid utflyttningen så det är svårläst). Knut Axel gifte sig 1930 med Hedvig Elvira Lundmark och lämnade Björkekärr hösten 1930 för att flytta till Västra Skäflinge, Doris hade redan innan deras giftermål flyttat in till Christine församling i centrala Göteborg.

Huset var bebott långt in på 1950-talet, innan det övertogs av scouterna. Idag använder scouterna inte det gamla Björkekärr utan håller till i ett nytt modernt hus inte långt från det gamla. Den äldre byggnaden används idag endast som förråd. Dessvärre ser huset ut att förfalla allt mer.

Det är hög tid att någon tog hand om det mer än hundra år gamla huset. Husets läge vid denna flitigt använda lokala entré till Delsjöområdet gör att det borde finnas goda möjligheter att renovera och använda byggnaden som utgångspunkt för friluftsliv och besök i området. Kanske även att man kunde sätta upp en skylt som berättar om huset, dess första invånare då det var här som Björkekärr ”blev till”.

Ekonomiska kartan 1935 visar Björkekärr med dess små ekonomibyggnader.

Källor

Landsarkivet i Göteborg (Riksarkivet)

Örgryte kyrkoarkiv, Församlingsböcker, A II a1 (1898-1906)

Örgryte kyrkoarkiv, Församlingsböcker, A II a/25 (1906-1933)

Örgryte kyrkoarkiv, Fastighetslängder A II b4 (1904-1906)

Örgryte kyrkoarkiv, Fastighetslängder A II b/8 (1906-1910)

Lantmäteriet

Lantmäterimyndigheternas arkiv, 14-ÖRG-85, Laga skifte av utmarken.

Rikets allmänna kartverks arkiv: Ekonomiska kartan, Västra Götalands län, 11 Göteborg NO, Ekonomiska kartan, 1935.

6 kommentarer

 1. Hej torpet tillhör Björkekärr scoutkår och används som förråd. Det är idag i väldigt dåligt skick o vi jobbar på hur vi ska göra med i framtiden.
  Mvh
  Mvh Therese Fränberg
  Björkekärr scoutkår

 2. Intressant historia Skulle gärna vilja veta de som bodde där efter 1930. Flyttade in 1954 till gatan ovanför husets dvs Björkekärrsgatan Vad jag kommer ihåg bodde där en fam Maken kallades för vakten. Tror han hade som uppgift att se till nybyggnadsområdet där då. Det fanns ett fint äppleträd vid huset som vi barn var intresserade av.

  1. Jag hoppas på att kunna göra en fortsättning och berätta även om de som bodde i huset under tiden efter 1930.

  2. Det finns kvar ett gammalt äppelträd vid torpet. Gjorde äppelmos på de äpplena förra året. Lite syrligt, men gott 🙂

Kommentarer är stängda.