Inbrottsförsök i Stora Torps växthus

Vid Stora Torp fanns redan under 1700-talet en parkanläggning med fruktträd. Anläggningen utvecklades under 1800-talet och räknades under 1850-talet till en av de bättre trädgårdsanläggningarna invid Göteborg (GHT 1859-05-31).  I samband med Sällskapet Hortikulturens Vänners höstutställning 1874 fick trädgården vid Stora Torp följande omdöme; ”Äfven Stora Torp häfdar sitt gamla rykte. Den från denna egendom utställda samlingen af frukter, vindrufvor och grönsaker gör ställets trädgårdsmästare, hr Lundblad, all heder”. (GHT 1874-09-18)

Stora Torps trädgård 1899. Nr 64 markerar trädgårdsmästarens hus, se bild nedan, 53 och 54 markerar växthusen. Nr 50 markerar det vita ”Stenslottet”. Karta över Stora Torp 1899, Historiska kartor, Göteborgs stadsbyggnadskontor.

En betydande trädgårdsanläggning, som bland annat kunde hålla vindruvor, behövde givetvis växthus. En natt i januari 1909 gjorde några personer ett försök att bryta sig in i växthusen för att stjäla frukt, men deras stöldförsök stoppades av gårdens egen nattvakt. I Göteborgs Aftonblad gavs följande skildring av händelsen.

”En del illasinnade personer hade natten till i går förmodligen planerat ett inbrott i växthusen i Stora Torp i Örgryte för att komma åt där förvarad frukt. Inbrottsförsöket omintetgjordes emellertid af gårdens vakthund, en jättestor newfoundländare, som jagade inkräktarne på flykten, sedan han först illa tilltygats af dessa. Det trogna djuret anträffades i går liggande i sin koja så svårt skuren, att det måhända måste dödas. Trädgårdsmästaren och hans hustru, som bo strax i närheten, hade ingenting hört.” (Ur: Göteborgs aftonblad 26 januari 1909)

Trädgårdsmästarens hus. Foto: Per Hallén 2014.

Referenser

Göteborgs Aftonblad

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Historiska kartor (se denna länk)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, GhmD_24493. Växthusen vid Stora Torp.