Skicka in ditt yttrande över planerna för Härlanda tjärns närområde

Nu på onsdag, den 10:e januari, är sista dagen att skicka in synpunkter på planen för bl.a. en skola inom Delsjöområdet vid Härlanda tjärn, som nu är i granskningsskedet. Du kan läsa om planen på Stadsbyggnadskontorets hemsida via denna länk. Från Stadsbyggnadskontoret sida hittar du också informationen om hur du skickar in synpunkterna. Det är viktigt att många skickar in sina synpunkter, gärna med hänvisning till att det nu finns ett förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att ”utreda” om naturreservatet skall utökas (läs dokumentet via denna länk). Att då först besluta om ett ingrepp i samma område förefaller något märkligt! Dessutom har Martin Wannholt lagt en motion till Kommunfullmäktige om att utöka skyddet för Delsjöområdet (läs den via denna länk). Det finns alltså stöd för att öka skyddet för Delsjöområdet från fler olika partier, det är viktigt att betona i svaren till Stadsbyggnadskontoret.

Att hoten mot Delsjöområdet är akuta visar dels planen vid Härlanda tjärn men också de tankar som i december fördes fram på att bebygga parken vid Stora Torp, en av Delsjöområdets känsligaste miljöer. Det är därför viktigt att många även ger synpunkter i detta granskningsskede.

Behöver du hjälp med att författa dina synpunkter? Ladda då ned Trädplans mall som de publicerade i samband med samrådet. En wordfil hämtas via denna länk. Den finns även i RFT format via denna länk.

Du kan ändra och justera så att mallen passar dina önskemål och glöm inte att ange ditt namn och kontaktuppgifter.

Det är endast de som skickar in synpunkter på granskningen som senare har rätten att överklaga om planen skulle bli godkänd.

Till höger i bild planeras en 4-5 våningar hög skolbyggnad. Foto: Per Hallén 2017.