Björkekärrs fotbollsplan en allaktivitetsplan?

I november nummret av Örgryte & Härlanda Posten skrev Stig Andersson under rubriken ”Allaktivitet… för vem?” om Björkekärrs fotbollsplan, även kallad Björkekärrsplan. Där var det under januari 2016 tal om att uppföra tillfälliga bostäder (se denna länk) men planen blev aldrig verklighet (se denna länk).

Stig Andersson berättar i sin artikel att det nu planeras en ”allaktivitetsplan” med diverse utrustning på eller vid fotbollsplanen. Hur denna plats skall utformas är i nuläget inte klart, det är alltså en fråga som vi får återkomma till. Redan idag är det dock en plats som närboende liksom Rosendalsskolans elever använder flitigt.

Vad som än planeras vid Björkekärrs fotbollsplan är det åtgärder som gynnar friluftslivet till skillnad från den andra grusplanen i närområdet, vid Härlanda tjärn. Där har nu planen för en skola, som till större delen är tänkt att uppföras i skogsmarken invid grusåttan, fortfarande aktuell. Planen där har nått fram till granskning och synpunkter kan lämnas skriftligen fram till den 10 januari. Följ denna länk till Stadsbyggnadskontorets sida, där hittar du de nödvändiga kontaktuppgifterna för att skicka in dina synpunkter.

Björkekärrs plan med radhusbebyggelsen i bakgrunden, till vänster i bild. Foto: Per Hallén 2017.

Referens

Örgryte & Härlanda Posten Nr 11, november 2017.