Rivning av två stugor i Skatås

Dagarna före jul kom en grävskopa till Skatås och inledde rivningen av två stugor i den östra delen av området. Jag har inte kunnat hitta några handlingar/beslut kring att riva husen. De båda stugorna var en del av den ursprungliga bebyggelsen i Skatås som uppfördes av militären och sedan användes som flyktingläger och därefter friluftsgård.

Skatås under 1950-talet. De nu rivna stugorna är inringade på bilden ovan ”Skatås – utgrävningen av en minneslucka” (Fastighetskontoret Göteborgs arkiv K2 C:5) Bilden har ställt till förfogande av Maria Persson.
De nu rivna stugorna. Foto: Per Hallén 2017.
En av stugorna är nu borta helt. Foto: Per Hallén 2017.

Skatås gamla stugor finns med i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III”, det innebär inte att de är skyddade, avsikten med programmet är att utgöra ett kunskapsunderlag. Även om det inte är skyddad bebyggelse så har stugorna utgjort en del av Skatås äldre 1900-tals bebyggelse och var en del av flyktinglägrets historia. Detta är idag väldokumenterat inte minst via Maria Perssons samtidsarkeologiska undersökning av Skatås.

Kanske känner någon läsare till bakgrunden till rivningen och vad som planeras på platsen?

Litteratur

Moderna Göteborg. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III.

Persson, M., (red) Skatås – utgrävningen av en minneslucka. Göteborg 2011.