Decemberkalender 2017: bild #11

Några äldre hus står fortfarande kvar i Skatåstrakten och i den kommande boken ”Upptäck Skatås” berättas deras historia. Dagens bild visar ett av dessa hus som har en dramatisk historia, men din uppgift är här att hitta namnet på denna byggnad.


Denna bild är en del av Decemberkalendern 2017, en frågesport där du kan pröva hur väl du känner Delsjöområdet, de tre främsta ”delsjökännarna” kommer att tilldelas den nya boken ”Upptäck Skatås” som kommer att finnas tillgänglig under inledningen av 2018. På nyårsafton (31 december kl. 9.00) publiceras en sammanställning av samtliga 15 bilder, där finns också ett formulär där du kan besvara frågorna.