Förslaget om markanvisning vid Stora Torp har dragits tillbaka

Nu vid lunchtid den 18 december meddelas det att förlaget om markanvisning för ett kinesiskt konsulat i parken vid Stora Torp har dragits tillbaka av fastighetskontoret. De uppger att den starka opinionen påverkat, samt att det inte längre finns en majoritet i fastighetsnämnden för förslaget. Goda nyheter för alla som arbetat hårt med denna fråga de senaste dygnen. Nu återstår dock att säkra Delsjöområdet inför framtiden. Hotet mot Härlanda tjärn (se denna länk) finns kvar och det kan dyka upp andra förslag om att bebygga andra delar av området så länge som skyddet för rekreationsområdet är så svagt som det är idag.

Nätverket Trädplan Göteborg har nu varit snabba med att föreslå att staden åter skall behandla länsstyrelsens 10 år gamla förslag om ett utökat naturreservat. (se denna länk) Det är möjligen vägen framåt, men kanske skulle det förslaget behöva omarbetas något då det fick mycket kritik för att omfatta Brudaremossens gamla soptipp.

Men nu vänder jag blicken åter mot Härlanda tjärn, där är planen framme vid granskningsskedet och det är åter viktigt att många skickar in sina synpunkter, trotts att stadsbyggnadskontoret var ytterst kallsinnig till det mesta av synpunkterna i förra skedet av planarbetet. En lärdom från dramat kring Stora Torp är möjligen att aktioner skall sättas in redan inför en markanvisning!