Miljöpartiet säger NEJ till konsulatet vid Stora Torp

Hanna Bernholdsson har nu meddelat i FB gruppen Bevara Stora Torp att hon i morgon kommer att rösta nej till en markanvisning för ett konsulat i Stora Torps park! Om det inte nu inträffar något oväntat inom andra partier så betyder detta ställningstagande att nämnden avvisar tjänstemännens förslag vid morgondagens möte.

5 kommentarer

  1. Undertecknad bor vid Redbergsplatsen och besöker denna plats flera ggr i månaden på promenader. Dessutom har vi vårt barnbarn på Montessori förskolan Småfröna som använder denna plats dagligen i sin verksamhet. Att anlägga ett konsulat med höga stängsel och ta detta rekreationsområde i anspråk är inte en bra idé då området är klassat som ett friluftsområde! Därför protesterar jag mot detta förslag och hoppas på sunt förnuft!

  2. Hur kan miljöpartiet tänka att förslaget att bygga ett kinesiskt konsulat på Stora Torp är en bra idé utan att sätta sig in i frågan? Helt obegripligt och inger inte en känsla av rättssäkerhet vad gäller beslutsfattande på politikernivå. Snabbt skulle det gå dessutom! Bra att MP ändrat sig men frågan och obehaget kommer kvarstå länge: hur tänkte de här? Helt obegripligt oinsatt. Varför ville partiet plötsligt hänge sig åt politiskt självmord? Här saknas tydligt konsekvenstänkande och respekt för både oåterkalleliga naturområden och de människor som älskar dem. Bra att ta sitt förnuft till fånga men man tänker ändå: vilken annan yrkeskategori skulle acceptera ett dylikt förfarande? En läkare som tar beslut om att amputera en, för patienten, älskad kroppsdel utan att sätta sig in i vare sig patientens eller kroppsdelens tillstånd. Ibland förundras man över hur vissa politiker kan begå tjänstefel som ingen annan yrkesgrupp skulle komma undan. Göteborgspolitik eller allmänmänsklig dårskap?

  3. Jag och tusentals andra människor använder dagligen det där området. Det finns inget annat liknande område i hela Göteborg, att ta bort det vore att vingklippa hela östra Göteborg.
    Hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga!

Kommentarer är stängda.