Stormöte vid Stora Torp

Klockan 14 idag (16 december) skulle Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj (S) och förste vice ordförande Hanna Bernholdsson (MP) komma till Stora Torp för att svara på frågor. Det snöade, så jag fruktade att det kunde bli färre som kom, men lite snö skrämmer inte de som älskar Delsjöområdet. Det kom en mycket stor grupp och händelsen bevakades, förutom av delsjoomradet.se också av GP och SVT väst.

Vi var många invid slottet denna lördagseftermiddag.

När politikerna anlänt började frågorna och kommentarerna i det närmaste att hagla över ledamöterna. De två representanterna från Fastighetsnämnden fick också gå på en promenad för att se området som dom skall besluta om på måndag. Det visade sig snart att de båda hade minst sagt begränsade kunskaper om trakten, inte ens områdets ställning i de dagsaktuella planerna var något de behärskade. Det är då riskabelt att möta en publik där det finns många som inte bara kunde området utan också var väl insatta i hur planering och byggande går till, så påståenden kunde snabbt bemötas. Uttrycket ”att få det hett om öronen” är en passande beskrivning. Stämningen var inte otrevlig utan saklig och många olika aspekter fördes fram. Hanna Bernholdsson (MP) verkade vara den som lyssnade och tog till sig mest av det hon fick höra, Jahja Zeqiraj (S) var lite mer svårtolkad.

Jag lyckades framföra lite om parkens höga ålder och det långvariga brukandet. Därutöver hann jag meddela att den naturmark som nu diskuteras är av samma slag där byggarna fick avslag i samband med planen för Örgryte Torp. Det beror på att det är gammal kulturmark som har träd av hög ålder och att det funnits träd på platsen under lång tid, det ger höga biologiska värden. Det stoppade byggnation av ett område invid Örgryte Torp, så frågan blir, varför lägga kraft på denna markanvisning. Det kan betecknas som slöseri med tid och allmänna resurser.

Fastighetsnämndens ordförande
Närmast i bild Fastighetsnämndens förste vice ordförande.
En promenad i den gamla 1700-tals allén, till vänster är ytan som man vill sälja till Kina.
När politikerna gav sig av på promenad var alla inte beredda utan blev kvar vid huvudbyggnaden.
Men ganska snart anslöt alla till den södra delen av parken där promenad-gruppen stannat upp.
I mitten står politikerna och svarar på frågor och får många kommentarer.

De båda representanterna från Fastighetsnämnden fick minst sagt mycket att tänka på efter denna eftermiddag. Låt oss hoppas att de inser att denna plats har höga värden, för mer än skalbaggar och historiker, den har höga värden för alla som använder området, och besökarna kommer från hela Göteborg. Politikerna fick höra om alla skolor som har sina friluftsdagar på platsen, den enda öppna stora ytan som kan användas på detta sätt och som inte är en golfbana / fotbollsplan. Flera nya förskolor finns i området, några avdelningar i de nybyggda husen samt en i källarvåningen på Stora Torps huvudbyggnad, de har etablerat sig där på grund av den yta som Fastighetsnämnden vill sälja till Kina.

Moderaterna och Liberalerna har redan uttalat att dom kommer att rösta emot en markanvisning och miljöpartiets representant Hanna Bernholdsson talade om att yrka på bordläggning av ärendet. Det kommer att bli minst sagt spännande att se vad som händer på måndag.

2 kommentarer

  1. Tack Per! Ditt engagemang och din kunskap är ovärderlig i dessa tider av politisk oförstånd!

Kommentarer är stängda.