Kina vill bygga generalkonsulat i Stora Torps park

[Uppdatering: 2017-12-17]

Nu på måndag, den 18 december, skall Fastighetsnämnden fatta ett dramatiskt beslut kring Stora Torp och Delsjöområdet. Kina har lagt fram önskemål om att bygga ett konsulat väster om Stora Torp, man vill ha 6000 kvadratmeter till kontor och 5000 kvadratmeter till bostäder! Den historiska parkmiljön vid Stora Torp kan därmed komma att förvandlas till kinesiskt område, alltså tillträde förbjudet! Läs hela förslaget via denna länk.

Den 17 december meddelade miljöpartiet, som har vågmästarrollen i denna fråga, att det blir ett nej till konsulatet, se denna länk.

Bild från SVT väst 2017-12-15

I SVT väst (2017-12-15 kl. 18.30, länk finns kvar till 2017-12-22) säger stadens fastighetsdirektör Martin Öbo att ”detta (Stora Torp) är en plats som tål den här typen av byggnation”. Anledningen till förslaget är att kineserna är trångbodda på sin nuvarande adress i centrala Göteborg. Kina vill dessutom äga marken. Enligt SVT kom förslaget om att bygga vid Stora Torp från det kinesiska konsulatet, alltså inte från staden, för ungefär ett halvår sedan och det fick fart på tjänstemännen. Men enligt uppgift på Nätverket Trädplan Göteborgs hemsida så är det Business Region Göteborg som ligger bakom förslaget.

Fastighetsdirektören Martin Öbo säger till SVT att det är en plats som ligger många göteborgare varmt om hjärtat och det är just den typen av synpunkter han välkomnar i den kommande planprocessen.

Martin Öbo. Bild från SVT väst 2017-12-15, 18.30 sändningen.

Detta förslag stöds av fastighetskontorets direktör Martin Öbo (martin.obo@fastighet.goteborg.se), avdelningschefen Karin Frykberg samt givetvis Kinas generalkonsulat samt Business Region Göteborg. Inför måndagens (18/12-2017) sammanträde i Fastighetsnämnden har Utrikesdepartementet informerats och därifrån har, enligt underlaget till mötet inte inkommit några invändningar. Information har även gått till Örgryte-Härlanda, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen, men det sägs inget om deras reaktioner.

Förslag till beslut inför Fastighetsnämndens möte den 18 december 2017:

 1. Kinesiska generalkonsulatet i Göteborg får under två år en avgiftsfri markanvisning för generalkonsulat väster om Stora Torp.
 2. Fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med det kinesiska generalkonsulatet i Göteborg.
 3. Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked hos byggnadsnämnden.
 4. Vid positivt planbesked utgör ansökan även beställning av detaljplan.
Karta ur underlaget till Fastighetsnämndens möte 18 december 2017. Markerat område är tänkt att säljas till Kina. Betänk också att utöver detta område måste det byggas infrastruktur i form av vägar m.m.

Martin Öbo och Karin Frykberg, som är tjänstemännen som författat detta förslag, lyfter enbart fram Kinas stora ekonomiska betydelse för Göteborg, det finns inte ett spår av medvetenhet kring effekterna av att exploatera parken vid Stora Torp.

Via denna länk kan du läsa mer om de reaktioner som kommit på detta förslag.

Läs mer om Jahja Zeqiraj (S) och Hanna Bernholdsson (MP) besök vid Stora Torp den 16 december via denna länk.


Vad kan vi göra?

Nedan hittar du e-post adresser till Fastighetsnämndens ledamöter. Betänk att Moderaterna och Liberalerna säger nej till förslaget, Socialdemokraterna och Vänstern är fortfarande (16/12) anhängare av förslaget medan Miljöpartiet tvekar och vill bordlägga. Längre ned på sidan finns e-post adresser till ansvariga kommunalråd, det är viktigt att påverka även dessa som har det yttersta ansvaret i staden.

 

Kontakta följande politiker i Fastighetsnämnden:

Ledamöter:

Ersättare:

E-post till kommunalråden i Göteborg:

ann-sofie.hermansson@stadshuset.goteborg.se
ulf.kamne@stadshuset.goteborg.se
jonas.ransgard@stadshuset.goteborg.se
daniel.bernmar@stadshuset.goteborg.se
helene.odenjung@stadshuset.goteborg.se
david.lega@stadshuset.goteborg.se
marina.johansson@stadshuset.goteborg.se (S) (bla Fritid)
maria.ryden@stadshuset.goteborg.se (M) (park- o natur)

11 kommentarer

  1. Rör Ej Stora Torps rekreationsområde!
   Det enda som skulle vara försvarbart är byggnation av förskola el Äldreboende!

 1. Jag vill inte ännu mer vår naturområde ska gå till bygget vi vill bevara område med grön och ängen kvar de kan ge till dem andra plaster att bygga

 2. Nej. Otänkbart att parkmark tages i bruk för byggnation över huvud taget. Hade de bett om en bit av Slottskogen hade väl fastighetskontoret bifallit även det ! Skulle inte tro att vi kan be om en vit av en central park i Peking för att bygga ett svenskt konsulat. De kan väl flytta in i gamla DDR-komplexet vid Sankt Sigfridsgatan !?! Bevara grönområdena i Göteborg. Vi måste ha en vacker människovänlig stad.

 3. Kina kan förvärva Dicksonska Palatset av Göteborg stad, som idag används sparsamt och ligger centralt i allén..

Kommentarer är stängda.