Decemberkalender 2017: bild #4

Om du är uppmärksam när du sätter dig / passerar bänkarna i Delsjöområdet kanske du har upptäckt denna bänk. Utmed vilken väg hittar du bänken?


Denna bild är en del av Decemberkalendern 2017, en frågesport där du kan pröva hur väl du känner Delsjöområdet, de tre främsta ”delsjökännarna” kommer att tilldelas den nya boken ”Upptäck Skatås” som kommer att finnas tillgänglig under inledningen av 2018. På nyårsafton (31 december kl. 9.00) publiceras en sammanställning av samtliga 15 bilder, där finns också ett formulär där du kan besvara frågorna.