Dags att ge synpunkter på skolbyggnaderna vid Härlanda tjärn

Nu har planen för skola och bostäder m.m. vid Härlanda tjärn gått ut på granskning. Det är alltså sista möjligheten att komma med synpunkter innan det skall fattas beslut kring planen. Denna länk leder dig till samtliga planhandlingar.

Det har skett förändringar i planen, men skolan för 550 elever finns med i planen tillsammans med en idrottshall, det mesta av byggnaderna läggs i skogsmarken, dock något indragna från 8:ans motionsslinga som det ser ut på kommunens kartor. Men, byggnaderna läggs inom riksintresset för friluftslivet och större delen av byggnaderna kommer enligt den nya planen att ligga på mark som länsstyrelsen 2007 önskade bli naturreservat.

Planen kommer att granskas och belysas noggrant här på http://www.delsjoomradet.se!

Det är alltså åter mycket viktigt att alla som har möjlighet hör av sig till Stadsbyggnadskontoret med skriftliga synpunkter senast den 10:e januari 2018.

%d bloggare gillar detta: