Det nya reningsverket vid Brudaremossen

Bilden ovan (Corténbyggnaden i gläntan) är hämtad från Kub arkitekter (se länk) som har fått i uppdrag att rita det nya reningsverket vid Brudaremossen, som tidigare har berättats om här på Delsjöområdets historia (länk).

Enligt det uppdrag som Kub arkitekter fått skall byggnaden anpassas till sin omgivning ”men utformas med ett stolt, självständigt uttryck” där det tydligt framgår att det pågår vattenrening. I nyhetstexten berättas att

”- Lakvattenanläggningen är ett viktigt projekt för vår miljö och ett lite udda och annorlunda projekt. Byggnadens funktion och förutsättningarna med placeringen i skogsgläntan vid serpentindammen gjorde att vi arbetade med formgivningstanken om byggnaden som ett icke hus. En praktisk, beständig, stolt, lekfullhet skulle prägla reningsverket. Områdets besökare skulle i sin förflyttning runt objektet ges upplevelsen av föränderlig byggnad”, avslutar Per Eric Persson arkitekt på KUB arkitekter.

Den idé som nu presenteras visar en byggnad som är vinklad och vriden och där den sneda plattformen tillsynes står i dammens vatten. På det brutna taket planteras sedum som ger en växlande färgskala under året. Fasaden täcks skall få en tålig och brandsäker corténplåt som skall ge en kontrast mot den gröna omgivningen. Projektet beräknas vara klart sommaren 2019.