Kalkning av sjöar och vattendrag i Delsjöområdet

Sportfiskarna har nu inlett kalkning av flera sjöar och vattendrag i Göteborgsområdet, däribland Delsjöområdet. (se länk) Framförallt är det Odensvaletjärnen som skall kalkas för att höja PH värdet i tjärnen och i Ugglebäcken som rinner ut i Lilla Delsjön vid Delsjökärr. Projektet har fått tillstånd av och genomförs i samarbete med Länsstyrelsen men kalkningen finansieras av Sportfiskarna och Göteborgsregionen. Förhoppningen är att förbättringar av vattenkvaliteten tillsammans med förbättringar av den fysiska miljön med stenar och grus skall skapa en god miljö för öring. Det finns redan öring i Delsjöbäcken och nu kommer yngel av samma stam att sättas ut även i Ugglebäcken. Därmed kan ett lek- och uppväxtområde för öringen skapas. Sportfiskarnas Jack Olsson säger att bäcken sannolikt har en potential att producera upp till 500-600 öringar årligen.

Sportfiskarna arbetar för att öppna upp vandringsvägarna från Delsjöarna ända till havet. Det finns planer på att försöka få bort vandringshinder i utloppet från Delsjöarna och i Delsjöbäcken för att möjliggöra att havsöring åter kan vandra upp från Mölndalsån. (Läs mer via denna länk till Sportfiskarnas hemsida)

Kanske kan detta projekt även medföra att ålen kan återvända till Delsjöarna. Mellan Stora och Lilla Delsjön fanns under 1500-talet ett av de rikaste och mest eftertraktade ålfiske platserna i denna trakt.