Ny VA-ledning grävs vid Brudaremossen

Tidigare har det här på Delsjöområdets historia (se denna länk) berättats om det nya planerade reningsverket mellan Brudaremossen och Svarttjärn. Nu har en ny gångväg anlagts, troligen som ett förberedande arbete då den gamla vägen förbi reningsdammarna kommer att stängas av. Dessutom har nu arbetet med en ny VA-ledning inletts. Arbetet kommer att påverka vägsträckan mellan den gamla soptippen och området vid Svarttjärn.

Den nya gångvägen förbi reningsdammarna. Foto: Per Hallén