Utflyktssällskap badade fötterna i Delsjön

Sommaren 1968 öppnades Delsjöarna för badande. (GT 1968-06-03) Innan dess hade vattenverkets regelverk förbjudit allt badande, inklusive fotbad, i sjöarna. Men sommaren 1968 hade tunneln från Göta älv öppnats och sjöarna blev en plats där vattnet lagrades innan det gick vidare till reningsverket i Lackarebäck.

När badförbudet gällde hände det då och då att göteborgare ändå doppade fötterna, och ibland mer än så, i Delsjöarna. Vissa händelser nådde även tidningarnas blad och rubriken ovan ” Utflyktssällskap badade fötterna i Delsjön” kunde läsas i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  den 25 juni 1941.

Vattenverket måste skaffa extra polisvakt under helgen

Det har varit klagomål från allmänheten om att Göteborgs vattenreservoar Delsjön inte bevakas under dessa heta sommardagar. En person uppger att han i söndags sett ett utflyktssällskap, som på Delsjöns strand inrättat sig lika bekvämt som om de befunnit sig vid vilken annan sommarsjö som helst. En äldre man och en skara barn sågos sitta med fötterna i vattnet. Den kvinnliga delen av sällskapet diskade och tvättade trasor i sjön. Mindre barn bars ibland ner till sjön för att badas. Någon vakt fanns inte i närheten.

Vid förfrågan hos vattenverket svarar förste ingenjör M. Rybäck att vattenverket omedelbart skall vidtaga åtgärder för att få ordning vid Delsjön.

– Vi kan ju inte gå runt sjön ständigt, men vi har två tillsyningsmän med polismans befogenheter, och de bevakar så stora områden de hinner med. En fullständig vakthållning skulle bli oerhört dyrbar och svårgenomförd. Vi beslutade tillkalla en extra vakt från polisen för midsommardagarna, då mycket folk sökte sig dit ut i värmen.

– Det är egendomligt att inte allmänheten själv är mån om att skydda Delsjön. Det är ju i dess eget intresse att hålla snyggt i det vatten som ledes till stadens hushåll, tycker ingenjör Rybäck.” (Ur: GHT 1941-06-25)

Källor

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Göteborgs Tidningen (GT)

Ingenjör M. Rybäck. Foto: GHT