Bilder från ”nya” Stans väg

Under sommaren inleddes ombyggnaden av Stans väg, arbetet skall pågå till 2019. De arbeten som utfördes i år innebar inte någon dramatisk förändring, men när hela vägen ser ut så som de nya sträckorna gör idag kommer det inte längre att vara en trevlig skogsvandring utan promenad på ”parkväg” säkert i sällskap av el-cyklar och mopeder… Då blir det till att välja andra vägar genom skogen.

Detta bildspel kräver JavaScript.