Julii Månads Syslor

Ute på åkrarna finns sysslor att utföra under juli månad, semester är inte att tänka på! Om gården brukar så vintersäd så är detta rätt tid att få ut den på åkern, liksom att svedja om det nu var brukligt i den trakt där Stora Torp låg. Längre in i skogsbygden var svedjandet vanligt ännu under 1800-talet och det är tänkbart att det förekom även vid Stora Torp under tidigt 1700-tal.

I köksträdgården, som var stor vid Stora Torp, behövs ständig tillsyn under juli månad med att rensa ogräs och ta bort skadeinsekter, allt sådant skedde givetvis för hand.

Fruktträdgårdens rikedom måste under sommarmånaden bevakas så att frukten inte blev stulen. Detta var säkerligen ett högst påtagligt problem för Stora Torp och alla andra gårdar i Göteborgs närhet där stadsbefolkningen kanske fick för sig att ägna sig åt ”självplock” istället för att köpa sin frukt på torget.

I skogen behövde bonden inte arbeta under juli månad, där fanns inget att göra!

Heta sommardagar var det viktigt att hålla djuren i skuggan och se till att de fick salt i sitt foder. Hästarna kunde få gå till en lämplig badsjö på kvällen för att få svalka. Det är inte otänkbart att folket på Stora Torp lät djuren bada i Stora Delsjön, en lämplig plats var då som nu Delsjöbadet.

En del underhållsarbete var också lämpligt under sommaren, kvarndammar, ålkistor och fiskdammar kunde då ses över inför hösten.

Boningshuset och dess källare måste hållas väl ventilerade och svala så att inte ost, öl, kött, fläsk och bröd inte tog skada under den varma årstiden. Värmen i huset reglerades med dörrar och gluggar.


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Detalj ur ensidesbildserien ”Skizzer från Göteborgs närmaste omgivningar” av J.A. Holmqvist i Svenska Familj-Journalen Svea 1891, nr 30, sid. 237.

Litteratur

Håkan, Tunón (red) 2016. Broocman, Reineri, En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En Handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.