Kott-Lasses skog

Högst upp på Ulveberget i de östra delarna av området sitter det sedan några år en skylt med texten ”Kottlasses skog”, på skylten finns även ett ansikte, allt skapat i trä. Vi är nog många som undrat över skylten när vi njutit av utsikten mot Lilla Björktjärn. Men så, för några veckor sedan, skulle jag lägga in en länk till Google Maps till en helt annan plats i området och fick då se att det fanns en punkt: Kott-Lasses skog! Punkten var även försedd med en länk till hemsidan för tävlingen ”Skatås ryggar”. Där fanns följande förklaring:

”Vi har fått ett meddelande från Kott-Lasse själv med denna fina historia.

I en stubbe i skogen bodde Kott-Lasse. Han var en snäll pojke och alltid till hands om någon av hans många vänner i skogen behövde hjälp”.

Denna saga lästes för mig i slutet av 40-talet av min moster Margit vid så många tillfällen att boken mer eller mindre föll isär. Jag lyckades återskapa berättelsen med hjälp av Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Denne Kott-Lasse har under åren blivit ett alter ego.

I samband med min 70-årsdag beställde min kamrat Ingvar denna skylt av en snidare i Småland, och satte upp den i tallen på berget ovan Lilla Björketjärn som en vacker gest.

Detta är historien om skylten. Och nu är det vår igen i Kott-Lasses skog.

Med innerliga hälsningar från Delsjöskogen

Kott-Lasse”