Ny kvarnsten hittad!

I juli 2016 berättade jag om ”Spåren efter stenhuggarna” som bland annat handlade om en kvarnsten som hittats inte långt från Radio- och TV-masterna. I veckan som gick blev jag kontaktad av Pierre Tornéus som hittat ytterligare en kvarnsten. Givetvis gav jag mig ut i Delsjöskogen direkt på lördag förmiddag för att spåra upp detta nya fynd.

Den nya kvarnstenen (kvarnsten 2) ligger öster om Slättås och mer nordligt än den tidigare, men alltså på samma ås.
Dalgången öster om Slättås där den nya stenen har påträffats. Foto: Per Hallén 2017

Den nya stenen saknar hål i mitten och är inte någon färdig kvarnsten, det var inte heller den tidigare påträffade stenen men där hade stenhuggaren försett den med ett hål. Båda stenarna kan kallas för kvarnstensämnen (jämför med denna pdf som visar kvarnstensämnen i Vättlefjäll)

Kvarnsten, hittad av Pierre Tornéus, Foto: Per Hallén 2017

Det kommer att finnas anledning att återvända till detta ämne igen. Stenhuggarnas verksamhet var tydligen mer omfattande än tidigare känt i Delsjöområdet och det tycks ha förekommit en hel del kvarnstenstillverkning. Kanske döljer det sig fler kvarnstenar/ämnen ute i trakten av Radio- och TV-masterna, så håll ögonen öppna när du rör dig i området och rapportera gärna om du hittar fler stenar eller lämningar av stenhuggarnas verksamhet. Jag kommer att så snart tillfälle bjuds gå ut i skogen igen på en mer systematisk jakt efter fler spår!

Båda stenarna ligger inom ett område som består av gnejs, både ögonförande och pegmatitrik. (Delsjöreservatet 1969, kartbilaga 2)

Nedanför kvarnstensämnet ligger mycket sten som tycks vara rester efter att någon format stenen för att skapa en kvarnsten. Foto: Per Hallén 2017.

Referens

Delsjöreservatet. Konsultbyrån GAKO. Göteborg 1969.

En kommentar

Kommentarer är stängda.