Skall Radio- och TV-huset byggas vid Stora Torp?

Det har nu gått tio år sedan Radio- och TV-huset flyttade från sin tomt till det nya huset på Hisingen. Idag är det nya bostadsområdet Örgryte Torp nästan färdigställt, de sista huskropparna håller på att färdigställas samtidigt som allt fler flyttar in i området. I dagens söndagsläsning skall vi blicka tillbaka till 1963 då det var nästan klart att det nya Radio- och TV-huset skulle byggas vid Stora Torp där redan fanns några enklare byggnader för verksamheten.

Radio- TV – hus vid Stora Torp, Ny anläggning för 40 milj kr

Det lossnade definitivt för den segslitna frågan om ett modernt radio- och TV-hus i Göteborg på fredagen, då byggnadsstyrelsen presenterade regeringen ett förslag, som går ut på att anläggningen skall placeras på den redan förvärvade tomten vid Stora Torp. De provisoriska byggnaderna som finns där nu skall så småningom tas bort. Totalkostnaden för den nya anläggningen beräknas till 40 miljoner kronor och projekteringskostnaden till cirka 4 miljoner kronor enligt prisläget 1 juli i fjol.

Det är en verklig kraftansträngning från byggnadsstyrelsens sida som fört fram till vad som kan betraktas som ett definitivt avgörande. Generaldirektör Sixten Larsson, byggnadsstyrelsens tekniske direktör professor Lennart Uhlin och arkitekt Torsten Attarp har under januari och februari besökt Göteborg upprepade gånger för sonderingar och kontakt med bl a fastighetskontoret och byggnadsnämnden.

 • Vi har under hand fått medgivande om att förvärva ytterligare mark intill den tomt vi redan förfogar över så att behovet för radio- och TV-ändamål helt kan täckas, konstaterar arkitekt Attarp vid samtal med HT.

Nu verkar det också som om alla skulle bli nöjda: hos radio och TV säger de ansvariga här att det är precis som de villa ha det och göteborgschefen dr Nils Dahlbeck är också belåten.

 • Nu hoppas vi att vi får behövliga medel i vår så att vi snabbt kan komma igång med förarbetet, och vi önskar att projektera allt i ett svep.

Statskontoret har vi redan talat med. Om allt går som vi tror och hoppas skall inflyttningen i det nya radio- och TV-huset kunna ske på senhösten 1969.

Den aktuella tomten, som har en yta av cirka 30 000 kvm, utgöres av en något kuperad öppen slänt ned mot Delsjövägen. Den har enligt byggnadsstyrelsen stora fördelar – bl a relativ närhet till stadens centrum, goda allmänna kommunikationer och utrymme för radions och televisionens framtida utveckling.

Vid underhandsdiskussionerna med de kommunala myndigheterna har dessa uttalat att det är ett oeftergivligt krav att anläggningen vid Stora Torp utformas med beaktande av områdets karaktär av friluftsområde. Byggnadsstyrelsen räknar också med att kunna tillgodose stadens önskemål i detta avseende.

Vy över den tänkta tomten. Klicka på bilden så kan du se den i en större version. Till vänster syns Stora Torp, kring mitten de första byggnaderna för Radio- och TV, de som egentligen hade namnet Synvilla. Längst till höger en kan du ana en sändarmast. Foto: GHT.

Låg Byggnadskropp

Arkitekt Attarp betecknar området som krävande terräng men han försäkrar att man skall försöka att anpassa byggnaderna så väl som det någonsin är möjligt till den omgivande naturen.

 • Det är emellertid väldiga tekniska krav – inte minst på det akustiska området – som ställs på en byggnad av detta slag, och invändigt ser dessa anläggningar nästan ut som en ubåt. Några som helst ritningar har vi ju ännu inte, det är bara utredningsskisser vi hittills haft framför oss, men redan nu kan jag dock säga, att det skall bli en låg byggnadskropp.

Åtskilliga tomter, såväl inom Göteborgs stad som i dess gränsområde, har diskuterats som förläggningsplats för den nya anläggningen. De flesta har visat sig vara olämpliga främst därför att avstånden till stadens centrum varit alltför stora.

Förutom Stora Torp-tomten har såsom tidigare HT omtalat även ett område i Högsbo undersökts mer ingående. Högsbo-tomten har enligt byggnadsstyrelsen flera fördelar, bl a stor byggbar yta – cirka 70 000 kvm – god naturlig ljudavskärmning från omgivande bebyggelse och motorväg samt möjligheter till provisoriska utbyggnader utan att dessa ur stadbildsmässig synpunkt kommer att verka störande på den kringliggande bebyggelsen. Under utredningsarbetets gång har det emellertid visat sig att den närbelägna radiosändaren vid Västra Frölunda i hög grad skulle komma att störa såväl inspelningar som sändningar av TV-program. Styrelsen måste därför avstå från detta alternativ.

Fastighetsdirektören förstående

 • Av de tomter som diskuterats tycks vederbörande inte kunna godta annat än området vid Stora Torp, konstaterar fastighetsdirektör Oscar Hansson. Han ställer sig mycket förstående till kravet på att den nya anläggningen inte skall placeras för långt bort från vårt kulturcentrum Götaplatsen.

Fastighetsdirektören har varit en av huvudförhandlarna på stadens sida och han komer att lämna en redogörelse om förhandlingarna inför fastighetsnämnden instundande tisdag. Därvid kommer han bl a att uppehålla sig vid parkeringsfrågan för det aktuella området, som han inte anser vara tillfredsställande löst.” (GHT 1963-03-02)

Bilden i sidhuvudet visar SR och SVT:s hus vid Delsjövägen i juli 2005. Foto: Per Hallén.

Referenser

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

En kommentar

 1. Jag växte upp på Nonnensgatan 5 och bilden du visar ovan är i princip utsikten från vår lägenhet. Till höger i bild ligger vår kälk- och skidbacke fortfarande orörd.
  Jag minns när Bö Ridhushästar betade på ängen där synvillan ligger på bilden.

  Vi ungar gick över bäcken utanför huset på en liten ”järnbro” som fanns kvar i alla fall för 15 år sedan – och sedan gick vi under Delsjövägen genom en vattentrumma till dessa ängar. När vi blev större genade vi över spårvagsspåren…

  Vi gillade inte att man byggde synvillan på ängarna – men samtidgt var ju TV spännande, och jag fick vara ”statist” i ett av Kapten Bäckvalls program – vilket naturligtvis var spännande, och det gjorde synvillan lite bättre…:)

  Thomas

Kommentarer är stängda.