Härlanda tjärn engagerar

Frågan om skolan och den övriga föreslagna bebyggelsen vid Härlanda tjärn har verkligen engagerat. Det är en fråga som verkligen har väckt uppståndelse, och inte enbart lokalt utan bland människor man möter från helt andra stadsdelar, ja faktiskt från andra delar av landet! Ett tecken på kraften i reaktionen är antalet röster som Göteborgsförslag 177 (Utöka naturskyddsområdet vid Härlanda Tjärn,stoppa avverkning) fick under de 90 dagar som det var möjligt att rösta på förslaget. Idag ligger det och väntar på behandling efter att ha fått 514 röster, mer än något annat förslag och det enda förslag som fått över 500 röster. Fler än 2:an på listan som berör en annan het fråga i staden, nämligen Västlänken.

Byggnadsnämnden skulle ta upp detta förslag den 23:e maj som en informationspunkt (se föredragningslistan).

Vi får hoppas att stadens styrande denna gång tar intryck av opinionen och ger Delsjöområdet säkra gränser. När GP skrev om frågan (se denna länk) var det åter många som reagerade på sociala median, men också åtskilliga som kontakta mig.

I tidningsartikeln är det av intresse att notera vad Emmali Jansson, ny ordförande i byggnadsnämnden, uttryckte: ”– Vi har gjort en inventering i samband med detaljplanen som visar att det finns naturvärden i området och det är klart att man kan fundera lite mer på om det finns delar som är mindre lämpliga att bygga på. Det är det vi gör just nu, vi vet inte exakt hur det blir i slutändan, säger Emmali Jansson.” Detta kan inge en del hopp om att det går att säkra gränsen för riksintresset för friluftsliv.

Ett märkligt uttalande till tidningen stod Katarina Othelius, stadsdelsdirektör i Örgryte-Härlanda, för när hon talade om fler gång- och cykelvägar och mer kollektivtrafik: ”– Det kommer också göra att området blir mer upplyst och känns tryggare, att det blir mer liv och rörelse vid Härlanda tjärn även om kvällarna, säger Katarina Othelius.” Det tyder på att hon inte har någon större kunskap om området. Denna del av Delsjöområdet tillhör de mest välbesökta och saknar inte liv och rörelse. Platsen är redan upplyst med gatubelysning och av 8:ans belysta motionsspår. Hon antyder också att området vid Härlanda tjärn skulle behöva bli tryggare. Det är ett återkommande argument när man vill bygga, det är otryggt där det växer träd och inte finns hus! Detta är givetvis felaktigt och det går att belägga med fakta. Vid en sökning i Mediearkivet framkom att senaste gången som det rapporterades grövre brottslighet i området som skulle kunna hota andra besökare var 2010 (sökte på våld, överfall, rån, våldtäkt) då 15 personer var inblandade i ett slagsmål vid en brygga. Därutöver hittades en bil med stöldgods 2011 på parkeringen, en bil kontrollerades av polisen 2012 och samma år hittades en kvinna som påstods ha blivit kidnappad i Mariestad. Jämför detta med ett ”stadsmässigt” område som exempelvis Vasagatan och listan över grova brott kan göras lång för varje år. Härlanda tjärn är alltså en mycket trygg plats att vistas på och behöver inte av den anledningen förses med en skola. Gång- och cykelvägar råder det inte heller någon brits på. När det gäller kollektivtrafik så går Flexlinjen hela vägen till sjön och 17 bussen har en hållplats 300 meter från badplatsen.

Läs mer om Delsjöområdes gränser och om bebyggelsen vid Härlanda tjärn via denna länk.