Stans väg byggs om

Jag har tidigare (2014-05-11) berättat om ”Stans väg” mellan Sävedalen och Öjersjö. Tack vare ett tips från signaturen ”Stefan” kan jag idag berätta att Partille kommun nu fått Länsstyrelsens tillstånd att bygga om skogsstigen till en 2,5 meter bred grusväg med låga belysningsstolpar.

 Vår tanke är att öka framkomligheten för fler genom att knyta de två kommundelarna via denna genväg. Utvecklingen ligger i linje med Partille kommuns vision att vara en långsiktigt hållbar kommun och vårt arbete att ge Partilleborna en bra livsmiljö, säger projektledare Bojan Delipara.

Den befintliga skogsstigen löper genom kuperade skogs- och våtmarksområden och kommer att utvecklas varsamt.

– Med en nedskalad grusad gång- och cykelväg med cirka 2,5 meters bredd vill vi påverka den omgivande naturen så lite som möjligt, säger Bojan Delipara.

Gång- och cykelvägen kommer att utrustas med lågt placerad belysning från meterhöga stolpar och att förses med en träbro förbi Långmossens våtmarksområde.

Den första etappen skall börja byggas under juli månad. Den går i kanten av naturreservatet och är redan en ganska bred grusväg. Ytterligare en etapp skall byggas närmas Öjersjö. Arbetet skall sedan pågå fram till 2019. Läs mer om detta projekt via denna länk till Partille kommuns hemsida.

Även de östra delarna av Delsjö- Kåsjöområdet börjar alltså att likna Skatåstrakten med belysta grusvägar, är det verkligen nödvändigt och önskvärt?

 

En kommentar

Kommentarer är stängda.