Delsjökolonin en pigg 90-åring

I år är det 90 år sedan Delsjökolonin etablerades och det kommer att på olika sätt uppmärksammats. I själva kolonin kommer det att bli firande den 15 juli men även här på Delsjöområdets historia tänker jag uppmärksamma jubileet. Denna söndag blir det därför ett utdrag ur GT från den 17 april 1928 när byggandet av stugor och anläggandet av trädgårdar hade börjat komma igång.

”Delsjökolonien, den nya anläggningen närmar sig sin fullbordan, många hus under tak.

Om man far igenom trakterna kring Delsjön, vinner man, efter passerandet av långa obebyggda områden på en sluttning uppkastade en hel del små stugor, som antingen stå helt färdiga eller också äro under uppförande. På några håll är endast grunden lagd, och här och där ser man personer i arbete med målning av stugan eller grävning i jordbiten utanför. Det hela verkar ett Klondyke eller nybyggarland i miniatyr.

Ja, just i miniatyr. Det är nämligen Delsjöns kolonianläggning, påbörjad för något år sedan, vilken nu allt mer närmar sig sin fullbordan. I staden finns förut åtta kolonianläggningar, alla under överinseende av Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar. Delsjökolonien är den nionde. Här finns ett hundratal lotter, som upplåtits på de vanliga villkoren. Staden äger marken, som uthyres till koloniföreningen, och av denna får sedan varje kolonist arrendera sin lilla plätt.

Det är en sann fröjd att se, med vilket intresse och vilken omsorg kolonisterna ägna sig åt sin lilla ”farm”. Även om det är bara en liten stuga och en liten jordlapp därtill, så är det ändå något, som man kan kalla sitt eget, och där man verkligen är egen herre på täppan. Många av husen äro endast avsedda för tillfällig vistelse under söndagar och fristunder, men en hel del göra så pass stora hyddor – på ställen skulle det bli två rum och kök – att familjen skall kunna bo där natt och dag hela sommaren igenom.” (GT 1928-04-17)