Maji Månads Syslor

Våren är nu här på allvar och det är bråda dagar inom jordbruket! Vi skall återvända till 1700-talet och se vad som skulle kunna behöva utföras vid gården Stora Torp en majmånad för drygt 300 år sedan.

1. Ute på åkermarken är nu vårsådden förbi och det är dags att se över läget på åkrarna. Trädan skall bearbetas så att den inte blir allt för igenväxt och diken kan behöva grävas. Om säden inte kommit upp på några områden är det bra att där märka upp området och bättra marken med torv eller dynga.

2. I köksträdgården behöver man vara flitig och rensa bort ogräset. På platser som ej nås av regn måste planteringarna vattnas.

3. Fruktträdgården behöver ses över så att det inte växer upp rotskott som kan skada frukträden, gamla som unga.

4. Skogen behöver rensas och pinnar till räfsorna samlas in.

5. Fåren måste tvättas och göras i ordning för att klippas. Lammen skall nu också skiljas från tackorna för att få fram fårmjölk för gårdens behov av fårost. Kreaturen på gården bör släppas ut på bete innan solen gått upp på morgonen. Det är också bra att ge boskapen en bit smör och bröd vardera, det är hälsosamt.

6. Ston och föl kan nu också släppas på bete. Det är nyttigt för hästarna att få eklöv att äta om sådana finns på gården.

7. De pennor som gässen släpper måste samlas in och förvaras väl, ty de är goda skrivdon. Gåsungarna måste passas så att de hålls inne när vädret är dåligt och kyligt. Även kalkonungarna är känsliga och behöver hållas i värmen och ges lite extra foder.

8. Om det finns möjlighet att fånga kräftor så är maj månad en bra tid för kräftfångst. Även ålkistan bör ses över inför årets fångst.

Flertalet av sysslorna ovan fick jordbrukarna vid Stora Torp ägna sig åt kring mitten av 1700-talet.

Karta

Lantmäterimyndighetens arkiv
14-ÖRG-51, Stora Torp 1815 (upprättad 1814)

Litteratur

Håkan, Tunón (red) 2016. Broocman, Reineri, En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En Handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.