Holländskor i karantän i Göteborg

Den 4 maj 1945 berättade GP om hur 198 holländska medborgare anlände till Göteborg efter sin fångenskap i tyska koncentrationsläger. De kom att inkvarteras i Skatås. Artikeln nämner även det stora lägret som låg i Robertshöjdsområdet (Smörslottsgatan / Rosendalsgatan).

”Kvinnor och barn från läger i Mecklenburg.

Med ordinarie persontåget från Malmö anlände i går kväll 198 holländska medborgare, huvudsakligen kvinnor men också en del barn, vilka frigivits ur interneringsläger i Mecklenburg och genom Röda korsets försorg förts till Sverige i avbidan på hemresan till fosterlandet.

I fem av spårvägens bussar fördes de omedelbart ut till barackförläggningen i Skatås vid Delsjön, där de inkvarteras. Det blir en karantänsförläggning med hänsyn till risken för att en del av dem kunna vara smittoförande efter vistelsen i tyskt interneringsläger. Allmänheten får sålunda inte komma i kontakt med dem.

Alla voro på ett strålande humör. I Malmö hade de klätts upp från topp till tå, och det var tydligt att de återfått känslan av att de hade ett människovärde. De flesta hade suttit i åratal i tysk fångenskap, och efter de umbärande de där fått utstå voro de överlyckliga över att åter få leva och vara som fria människor.

Inlastningen i bussarna hade ordnats mycket diskret, men det kunde inte hjälpas att en del folk samlades kring holländarna, när de med sitt minimala gepäck – på sin höjd ett litet paket – i handen vandrade från tåget till bussarna. Vänliga vinkningar från göteborgarna besvarades glatt av främlingarna, som säkert inte kunde undgå att märka det deltagande som mötte dem från skaran av åskådare.

Tidigare ha två kontingenter fransyskor, inalles cirka 340, kommit till Göteborg och inkvarterats på Robertshöjd vid Delsjön, där i vintras de infrusna engelsmännen fingo hålla till.” (Ur: GP 4 maj 1945)

Läs mer om flyktinglägret i Skatås:
Persson, Maria (red.), Skatås: utgrävningen av en minneslucka, Bricoleur press, Lindome, 2011

Persson, Maria, Minnen från vår samtid: arkeologi, materialitet och samtidshistoria, University of Gothenburg, Dept. of Historical Studies, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2014,Göteborg, 2014 (fulltext finns via denna länk)