200 000 tack!

Idag vill jag tacka för de 200 000 besök som gjorts på http://www.delsjoomradet.se sedan 14 augusti 2011, alltså dagen då hemsidan flyttade över till wordpress. Under 2015 var det omkring 2000 besök varje månad, 2016 ökade antalet till 4000 och under början av 2017 har ökningen fortsatt och har i medeltal varit 6000 varje månad. Det är mycket glädjande och inspirerar mig till att fortsätta utveckla sidan och ”gräva fram” mer om Delsjöområdet och dess rika historia.

2 kommentarer

  1. Jag tillhör dina ”stammissar”, men det är glädjande att detta väcker ett ökande intresse! Bra artiklar ger mersmak.

Kommentarer är stängda.