Glad Påsk!

En riktigt trevlig och glad påsk tillönskas alla läsare av Delsjöområdets historia!

Påsken har många och högst varierande traditioner knutna till sig, alltifrån ägg och gula kycklingar till häxor och färder till Blåkulla. SVT Sörmland publicerade i veckan en berättelse om Anna Ersdotter, den sista ”häxan” som avrättats i Sverige, läs mer via denna länk. Häxor i Delsjöområdet är svårare att hitta, åtminstone under historisk tid. Bilden högst upp på sidan visar dock på att häxorna numera flaggar för sin närvaro i Delsjöområdet!

En berättelse från 1600-talet, återgiven av Stenström i boken ”Örgryte genom tiderna” handlar om en trollkona på en av gårdarna nära Delsjöområdet. Stenström skriver; ”Ingrid på Örgryte Stom blev 1629 beskylld av Anders på Överås, att hon umgås med trolldom, vilket Anders för sittande rätt är geständig, sägande att Ingrid haft träta med honom och därvid utlovat, att honom skall ont vederfaras såsom ock strax hände, i så motto, att han har mistat ett par oxar och dessförutom fått sådan värk i sina lår, att både blod och annan orenlighet i långlig tid lupit av honom. Dessutom har han stor åsaknad på sin mjölkning, så att därmed icke så lyckligt vill avlöpa som tillförne, och betygar att sådant är genom hennes tillskyndelse påkommet. Domen bestämde, att Ingrids man i hustrus ställe sjelf tolfte skall sig med Ed purgera.” (Stenström, del 1, s. 71)

Denna händelse utspelade sig flera årtionden före de ”klassiska” häxprocesserna under 1660-talets slut. Stämningen var därmed inte lika uppjagad och Ingrid blev inte avrättad.