Lekplatsen vid Härlanda tjärn rustas upp

Vid mitten av april skall arbetet med förnya lekplatsen vid Härlanda tjärn enligt en nyhet som kom från Göteborgs stad under måndagen. De skall bli nya gungor, lekhus, parasoll som skall ge skugga, fler picknickplatser och buskar. Staketet kring lekplatsen skall göras i ordning och det skall bli tre nya entréer till lekplatsen.

Själva badplatsen skall också ses över och få ny gångväg till duschen som även förses med trädäck och bänkar. Över bäcken som rinner genom området byggs en bro efter att det lilla vattendraget grävts ur och gjorts lite större.

Se denna länk för en större karta/skiss över badplatsen.