Nytt hotell i Delsjöområdet!

Hotellet som redan slagit upp sina portar mitt i golfbanans område vänder sig varken till lyxresenärer eller budget dito utan till naturens minsta invånare – insekterna. Idag verkade det inte så många gäster men det lär väl ändras när våren kommer på riktigt.