Lågvatten i Delsjön vid fornlämning 48:1

Vattennivåerna i Delsjöarna är just nu låga, det händer periodvis när det tappas av mer vatten än vad som kommer in från Göta älv, eller när införseln av någon anledning stängs av. Under söndagens besök vid Edsviken mellan Stora och Lilla Delsjön spanade jag efter flinta, men utan framgång. Edsviken var ett landområde fram till 1860-talets slut då vattenverket kom till, innan dess var det en bäck som gick mellan sjöarna där det fanns ett rikt ålfiske och utmed bäcken bodde människor redan för tusentals år sedan. Bilden visar området vid fornlämning Göteborg 48:1, (länk till fornsök):

”Fyndplats för slagen flinta, ungefärligt läge. Vid besiktningen, som utfördes vid högt vattenstånd, kunde inget troligt boplatsläge lokaliseras. Från platsen har tidigare tillvaratagits flintfynd enl nedanstående källa: skärvor. Tidigare uppteckning GAM 22 s. 14”

Edsviken och fornlämning Göteborg 48:1. Foto: Per Hallén 2017.

1994 hittade jag en tjocknackig yxa ett par hundra meter från denna plats, nära de stora flyttblocken ”Flaget vid Edsån”, ytterligare ett bevis på att stenåldersfolket rörde sig i detta områden.

Tjocknacking yxa, hittad av Per Hallén vid Edsviken 1994.