Förrättningar uti APRILIS Månad

Bråda tider väntar dig som 1700-tals jordbrukare under april månad. När jorden är redo och eventuell snö försvunnit var det dags att se över vårsäden av havre, ärtor, bönor, lin råg och vete samt laga humle-kuporna.

Även i köksträdgården behövdes mycket arbete med att så ut fröer och jorden förberedas så att ogräs förhindras att sprida sig. Bland fruktträden behövdes ympning av kvistar, i Stora Torps fruktträdgård med över 200 träd var detta ett omfattande och tidsödande arbete.

Den stora öppna gräsytan var under 1700-talet Stora Torps trädgård, med hundratals fruktträd. Under våren bör trädgården ha utgjort en fantastisk syn. Foto: Per Hallén 2017.

Ute i skogen skulle björkkvistar samlas in för att bli kvastar, innan löven hade börjat spricka.

De många nya djuren på gården, kalvar, unga svin och lam kunde få börja vistas ute och tjuren skulle kunna få besöka korna och hingsten skulle nu bestiga gårdens ston! Men som jordbrukare behövde du också se till att djuren var friska och rena, bland annat skull hästarnas munnar rensas. Gårdens höns, ankor och gäss kunde väntas börja lägga ägg och till hönsen rekommenderades att ge en blandning av sönderhackade nässlor och vetekli som ett stärkande foder. Nässlor kommer upp ur jorden ganska tidigt och det var lämpligt att skörda dessa snabbt och låta torka nässlorna de kunde då senare uppblandas med ärtor och halm för att ge ett hälsosamt djurfoder.

Fiskdammarna och fiskeplatserna skulle hållas under uppsikt under fiskelekarna.

Om det fortfarande fanns kvar spannmål i gårdens lager så var detta en mycket lämpligt tid att föra den till marknaden för att omvandla lagret till pengar. Spannmål var givetvis en bristvara sent på våren och kunde inbringa stora värden för den som varit sparsam.

Gårdens byggnader skulle under april månad inspekteras, och om det var nödvändigt, reparera husen.

 

Referens

Håkan, Tunón (red) 2016. Broocman, Reineri, En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En Handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.