Göteborgsbokens dag – i morgon 1 april

Alla som är intresserade av böcker som handlar om Göteborg och dess historia bör uppsöka Landsarkivet (Arkivgatan 9A) i morgon 1 april på Göteborgsbokens dag! Det är ett samarrangemang mellan Landsarkivet i Göteborg och Göteborgs Hembygdsförbund. Det finns en utställning med böcker där du kan träffa olika författare samt lyssna på föredrag, allt är gratis! Kanske kommer du att träffa på Roger Andersson som nyligen publicerat en bok om Gårda, som åtminstone till en del har en koppling till Delsjöområdet då flera av gårdarna nära Delsjöområdet hade andelar i Ranängen där arbetarstadsdelen Gårda växte fram. Läs mer om Roger Anderssons bok via min recension av boken på www.goteborgshistoria.com och Lars Gahrns recension via denna länk.

Program för Göteborgsbokens dag:

10.20 Håkan Strömberg, Göteborgs Stadsmuseum: Om utställningen »Göteborgs födelse«
10.40 Håkan Berg: Skalden J A Wadman och det tidiga 1800-talets Göteborg
11.00 Lars Gahrn: Christina Halls visbok
11.20 LarsOlof Lööf: Ostindiska kompaniet – några livsöden
11.40 Lennart K Persson: Den hårda kampen – Göteborgsfotbollen fram till första världskriget
12.00 Louise Lönnroth och Daniel Sjöberg: Källor till Göteborgs historia – om Landsarkivets projekt G400
12.20 Gudrun Nyberg: Om arbetet med en ny bokserie om Göteborg mellan 300- och 400-årsjubileerna
12.40 Kristian Wedel, Göteborgsförfattare och redaktör för GPs »Världens gång«
13.00 ÅRETS GÖTEBORGSBOK 2016 Tillkännages – OBS i receptionen
13.20 Arne Nilsson: Bög i folkhemmets Göteborg
13.40 Catharina Thörn och Katarina Despotović: Den urbana fronten
14.00 John Murray: Vägen till Transatlantic – G D Kennedy och Wilhelm Lundgrens väg till skapandet av storrederiet Transatlantic
14.20 Louise Bengtsson Rylander: Berättelser från Gamlestaden
14.40 Lage Rosengren: Götaälvbron – Göteborgs pulsåder under åtta decennier
15.00 Mats Wångersjö: Bengt Tengroth – arbetargrabben som blev varvsdirektör
15.20 Ritwa Herjulfsdotter: Göteborgaren Thorild Wulff – äventyraren som försvann
15.40 Jop van Zelm van Eldik: Andliga rum – religiösa byggnader i Göteborg
16.00 Claes Rydholm: Göteborgsadresser med betydelse – i stort och smått
16.20 Bo Björklund: Göta älvs betydelse för Göteborg

För dig som väntar på en ny bok om Delsjöområdet kan jag avslöja att det är mycket på gång just nu! I programmet ovan finns 12.20 en punkt där Gudrun Nyberg talar om en ny bokserie om Göteborg mellan 300- och 400-årsjubileerna, i en av dessa volymer medverkar undertecknad med en text om stadens grönområden där givetvis Delsjöområdet har en framträdande plats. Därutöver är ytterligare två böcker (en på svenska och en på engelska) under arbete som kommer att få tydlig koppling till de populära markerna kring Delsjöarna. Givetvis kommer böckerna att ges mycket utrymme här på Delsjöområdets historia när de är tryckta och tillgängliga!