Kallebäck förändras

Den 13:e juli 2014 berättade jag om ett övergivet torg vid en ödelagd by och om de nybyggnadsplaner som då presenterats för området. Planen för de nya höghusen i området är ännu inte godkänd men under de gångna veckorna har rivningen av Mjölktorget inletts.

Detta bildspel kräver JavaScript.

När 1950-talets Kallebäck byggdes försågs området även med industri i form av ett stort Mejeri. Det är nedlagt sedan flera år och nu är dessutom nästan alla spår av industribyggnaderna bort. Där är planen att bygga omkring 1500 ny lägenheter i en storskalig omvandling av området. I planerna ingår även vissa förändringar uppe på berget, inte långt ifrån fornborgen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det kommer att finnas anledning att återvända till Kallebäcks gamla by för att granska denna förändring närmare.