”Världsrekord” på Delsjöns is

Väderleken i slutet av januari 1895 hade varit rätt bister och temperaturen var omkring åtta minusgrader och det ledde till att isen bredde ut sig även i skärgården. Det var till och med möjligt att gå mellan några av öarna och skären. Det var endast med svårighet som ångslupsaktiebolaget kunde upprätthålla trafiken till öarna. (GHT 1895-01-28)

Kylan gjorde givetvis också att insjöarna hade säkra isar att använda för olika vintersporter och Delsjön var ett populärt utflyktsmål för Göteborgs friluftsintresserade invånare 1895. Dit sökte sig motionärer av alla slag, en del för att vara med i de skridskotävlingar som Örgryte idrottssällskap ordnade. En av medlemmarna, Henning Öfverström, som till vardags arbetade som kontorsbiträde och var bosatt på Vallgatan 20 i centrala Göteborg, skulle få en upplevelserik dag som förvandlade honom till världsmästare, åtminstone i några dagar. (GHT 1895-01-28, Göteborgs adress- och industrikalender)

”För dem som i går deltogo i utflykterna till Delsjön, erbjöd den vackra sjöns glänsande istäcke en liflig anblick. Där voro nog åtskilliga hundra skridskoåkare och fotgängare utkomna för att njuta af det härliga vädret och vinterns idrott.
Från den höga strandbacken syntes den istäckta sjön som en blank spegel. Öfverallt syntes grupper af skridskoåkare eller enskilda, som ilade fram öfver sjön.
Långt bort i södra viken kryssade ett halft dussin skridskoseglare fram och tillbaka, och för att göra taflan så mycket lifligare syntes ett, tu, tre en flock velocipedister med sina maskiner nere på isen, där de redde sig utmärkt, trots «halkan».
På rak bana kommo maskinerna upp i en fart, som skridskoåkarne i allmänhet ej kunde uppnå.
Örgryte idrottssällskap hade anställt hastighetstäflingar mellan medlemmar af sällskapet. De utföllo med följande resultat:

1:sta afdelningen
Banan 500 meter (25 meters försprång för vanliga skridskor).
1:sta pris (scratch), H. Öfverström 45 4/5 sek.; (hr Ö. slog härmed världsrekordet, som var 47 sek.), Banan rak; svag sidvind.

2:dra pris, (25 m. försprång), A.L. Hammarbäck 57 1/5 sek.

3:dje pris (25 m. försprång), J. Krusell. Närmast var Otto Sjöberg.

2:dra afdelningen.
Juniorstäflingen på 1000 meter uppsköts till nästa söndag.

3:dje afdelningen.”
(GHT 1895-01-28, ”På Delsjöns is”)

Herr Öfverström var förmodligen nöjd med sin insats på Delsjön denna dag men glädjen över världsrekordet skulle bli kortvarig. Rekordet godkändes nämligen inte av international Skating Union. (Jerneryd, s. 58)


Bilden i sidhuvudet är en detalj ur ett foto (GMA 12443:8) från Delsjön vintern 1902-03. Foto: Göteborgs stadsmuseum.

Tidning

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Litteratur

Jerneryd, Roland, Hur idrotten kom till stan: Göteborgs idrottshistoria 1800-1950, Göteborgs hembygdsförbund., Göteborg, 1981

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.