Inga tillfälliga bostäder på ”Björkekärrsplan”

Den 29 januari 2016 berättades det här om planen på tillfälliga/temporära bostäder vid den så kallade ”Björkekärrsplan”. Sedan några dagar har ”Framtiden” meddelat på sin hemsida att det inte blir någon ansökan om bygglov på platsen och det bekräftades även igår av GP som skrev om de stora problem som varit med att hitta lämpliga platser. ”Skälen är att platserna har begränsade förutsättningar, vilket medger få lägenheter till höga kostnader.”