Ny plats för spontanidrott och evenemang i Skatås

Idag meddelas det att idrotts- och föreningsnämndens möte 24 januari 2017 beslutade att upplåta 20 000 kvadratmeter till ett område för spontanidrott och evenemang. Området omfattar framförallt de nuvarande gräsplanerna och delar av skogsmarken norr och öster om fotbollsplanerna. Läs nyheten från Göteborgs stad via denna länk, eller utdraget nedan:

”Ny plats för spontanidrott och evenemang i Skatås

Nämnden satsar sex miljoner kronor på att skapa ett område för spontanidrott, lek och evenemang i Skatås. Området ska både kunna användas av skolor och andra grupper för spontanidrott och för konserter, mindre festivaler samt andra skrymmande arrangemang. I dag saknas den här typen av yta i Göteborg. Arrangörer kommer själva att få ordna med el, vatten, avlopp, toaletter med mera.

Arbetet innebär att den aktuella ytan, på cirka 20 000 kvadratmeter, dräneras. Det skagenomföras under 2017 och beräknas ta cirka sex månader.”

aktivitetsomrade_skatas
Området markerat med rött är det som omfattas av den nya satsningen vid Skatås.

I det mer utförliga pdf-dokumentet (Diarienummer 0763/16) berättas följande:

”Frågan initierades först efter förfrågan från Göteborg & Co om ett evenemangsområde på Skatåsområdet våren 2015. Slottsskogen och Slottsskogsvallen kan bara användas någon gång per år, Frihamnspiren kan inte användas längre då vibrationer från konserter kan orsaka svängningar på Göta Älvbron och Röda Sten lämpar sig enbart för mindre antal deltagare på grund av begränsade utrymningsvägar. På Heden är det stort tryck under hela sommaren, vecka 25-30 helt uppbokad för Gothia Cup och Partille Cup, så en yta till att vara på för andra arrangemang vore till fördel för staden och dess innevånare.

En förstudie genomfördes som visade på en kostnadsnivå om cirka 17 miljoner kronor, vilket fanns varken resurser eller budget för under 2016. Eftersom man fortsatt såg fördelarna för staden med att iordningsställa ett område för såväl spontanidrott/lek som evenemang såsom konserter, mindre festivaler (cirka 15 000 personer) och andra skrymmande arrangemang så fortsatte diskussionerna.

Efter den första kalkylen så har upplägget förenklats och åtgärderna består nu i huvudsak av dränering av området, till en bedömd kostnad på cirka 6 miljoner. Vid eventuella evenemang så får arrangören själv sörja för el, vatten, avlopp, toaletter etcetera.

Förvaltningens förslag

Den aktuella ytan vid Skatås, cirka 20 000 kvadratmeter, saknar nästan helt dränering och är därför näst intill oanvändbar stor del av året. Efter genomgång av den kalkyl som togs fram efter gjord förstudie så har upplägget förenklats och består nu i huvudsak av dränering av området, till en bedömd kostnad på cirka 6 miljoner kronor. Området kommer efter dränering att fungera för både spontanidrott för skolor m flera verksamheter såväl som evenemang. Tidplan, genomförande under 2017, byggtid cirka 6 månader.”

En kommentar

Kommentarer är stängda.