Se upp där nere! Hansson sprängde berg och tog sup

Delsjöområdet döljer många hemligheter. Få av dagens besökare känner till de tunnlar, stora nog att köra bil igenom, som korsar Delsjöområdet djupt under våra fötter. Att det går en tunnel för vatten från Göta älv upp till Lilla Delsjön har nog ganska många hört talas om, men televerkets kommunikationstunnel? Den är mer okänd. Dagens söndagsläsning handlar därför om invigningen av denna tunnel 1973.

”I går dansade kapten Hansson, drack brännvin och sköt skarpt 50 meter under Delsjöns vatten. Medan böljorna kluckade mot Delsjöns stränder så skedde stora ting långt under vattenytan. Här invigdes televerkets nya kommunikationstunnel, där meddelanden, bilder och nyheter från hela världen ska passera. Invigningen förrättades av kommunfullmäktiges ordförande kapten Hans Hansson som på gammalt bergsprängarmaner brände av sista skottet och förenade de båda tunnelavsnitten med varandra.

Tunneln är dryga 6000 meter lång och går mellan Kålltorp och Råda. På sina håll går tunneln 80 meter under jorden. Den har kostnadsberäknats till 18,5 miljoner, men pengarna räcker inte utan man kan kalkylera med ett tilläggsanslag på åtskilliga miljoner till. Arbetet har utförts av tunnelexperterna Yngve Kullenbergs byggnadsaktiebolag.

Till invigningen hade Inbjudits en massa folk, generaldirektörer, ingenjörer, distriktschefer och många söta damer, medlemmar av verkråd. Vi åkte bil långt in i berget fram till den bergvägg kapten Hansson skulle spränga bort.

Kaptenen hade fått uppdraget dels som kommunens främste representant, dels som jägare och skicklig skytt. Vad det senare beträffar så avslöjade Hansson att han nyligen bommat på en hare, vilket föranlett de övriga medlemmarna av jaktsällskapet att föreslå honom söka sig till AMS för omskolning.

Den här gången missade Inte kaptenen. Tänt vare här, ropade han och satte fingret på knappen. Och effekten blev våldsam. Med ett öronbedövande brak förvandlades bergväggen till småsten, medan tunneln fylldes med rök. Sedan kapten Hansson och vi andra styrkt oss med Koskenkorva som östes upp med skopor ur fyllda spannar — de va Yngve Kullenberg som bjöd på den trakteringen, så med all sannolikhet har han gjort en fin affär — så fortsatte bilresan till bergskungens sal, ett stort konferensrum djupt under Delsjön.

Här bjöd televerket på middag och bergsprängarsupar, en taklagsfest i underjorden. Kan man säga taklagsfest i detta sammahang? Efter maten och talen följde så dansen i bergakungens sal och inleddes med trollhambo och gammalvals.” (GT 1 februari 1973, i Go’middag med Petre)

stellan
Stellan Hansson och Sven Olsson fungerade som barmästare. Blandar vodka och lime. Foto: GT.

Bilden i sidhuvudet: Kapten Hans Hansson tar sig en bergssprängarsup efter väl förrättad skjutning. Distriktschef Bertil Lagerblad skålar med sina gubbar och tackar för gott arbete. Foto: GT.

Referens
Göteborgs Tidningen 1 februari 1973

En kommentar

Kommentarer är stängda.