Inga temporära bostäder i Björkedalen

Den 11 november berättades det här på Delsjöområdets historia att Liseberg lagt ned sin campingverksamhet i Björkedalen, på den tidigare soptippen. Istället framfördes tankar på temporära bostäder i området (mitt i Delsjöområdet). Idag berättar GP att det inte blir några sådana bostäder i området då man inte vill ha in en privat aktör (Svenska semesterhem AB).

”Hur framtidsplanerna för Delsjöns camping ser ut är ännu inte klart” sägs det. Vad som tycks vara bortglömt är att det är campingen som varit gäst i det område som är avsatt för ridsportens behov, alltså finns det redan en användning av området.

En kommentar

Kommentarer är stängda.