Elgar anno 1900 och 1989

”En elg kom i går gående från Kärralunds skog till Tjörbostaden. Skrämd af några pojkar hoppade han öfver ett stängsel och sprang åt Kolltorp till.”

”Den elg hvilken, som i gårdagens nummer omnämndes af pojkar jagats från Kärralund, framkom i utmatadt tillstånd till Kolltorp där djuret lade sig i närheten af boningshuset. Efter en qvarts timmes tid beffans elgen vara död. Enär man befarade mjeltbrand, eftersändes veterinär, som konstaterade att det stackars djurets pannben blifvit krossadt. Antagligen hade elgen under det han jagades fallit utför ett berg och slagit hufvudet mot stenarne.” (Göteborgs Aftonblad 27 och 28 juli år 1900)

Även idag skulle nog en älg på gatorna i Lundenområdet kunna ge någon rad i dagspressen, men år 1900 var älgar ganska sällsynta djur. Idag är det något vanligare att man ser älg i Delsjöområdet, även om det inte sker lika ofta som under 1970- och 1980-talen.

Under slutet av 1980-talet var det vanligt att en ko med kalv strövade omkring i området norr om Skatås, där kunde man under sommartiden nästan dagligen se älg. När jag köpt min första videokamera – av släpbar modell – 1989 och gav mig ut på en tur i Delsjöområdet kom inte bara ko med kalv, det kom också en tjur. Denna ”historiska” film har jag nu fört över från VHS till digitalt format.

Kartan nedan visar var älgarna filmades.