Vad skall hända med Björkedalen?

Fredagen den 4:e november rapporterade GP att Lisebergs camping skulle flytta från Delsjön, alltså Delsjöcamping i Björkedalen – den före detta soptippen. Anledningen är att Liseberg är missnöjt med att hyran höjs efter årsskiftet och därmed säger man upp det hyresavtal som funnits sedan 1991.

GP uppger att det förekommer diskussioner om att istället använda campingområdet för att bygga bostäder åt nyanlända genom att flytta tio timmerstugor från Lisebergs andra campinganläggning i närområdet, den som förr gick under namnet Kärralunds camping.

Många tror att Delsjöområdet är skyddat från bostadsbebyggelse, men det är endast den östra delen som är naturreservat. Stora mycket välbesökta arealer i den västra delen saknar helt skydd och skulle därmed kunna bebyggas med exempelvis denna form av bostäder. Det var en idé som fanns ursprungligen (1920-talet) att fylla igen dalgångar och mossar med sopor och sedan bygga hus på dessa. Men det visade sig snart att det är olämpligt att bygga hus på soptippar av många skäl. Läs mer om denna soptipp i ”När tippen kom till Delsjön”.

Vi lär snart få veta om staden har för avsikt att börja planera för bebyggelse i Björkedalen, men man kan misstänka att platsen inte kommer att betraktas som speciellt lämplig. Den ligger som sagt på en före detta soptipp och långt från butiker, skolor och kollektivtrafik.

Så här ser det ut på Lisebergs hemsida, från och
Så här ser det ut på Lisebergs hemsida, från och 2017 driver inte Liseberg AB Drop-in camping Delsjön.