Lantauktion på Stora Torp 1943

I mars 1943, mitt under brinnande världskrig, avvecklades jordbruket vid Stora Torp och gårdens inventarier såldes vid en stor lantauktion. I texten till bilden i sidhuvudet fanns det följande att läsa i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning; ”Tvåårstjuren Utter var ett av de finare dragplåstren på auktionen, bilden till vänster. Till höger utroparen Henrik Nilsson beredd att stadfästa med ett klubbslag, medan hans medhjälpare kamrer Oskar Jonasson präntar köparens namn. Sex månaders betalningsanstånd kan man bjuda – det lockar bättre än stadens åtta dar.”

I samma tidning fanns följande artikel att läsa.

”Den i odalmannakretasar välkände auktionsroparen Henrik Nilsson hade förvisso en stor dag på måndagen. För det var han som fick svänga klubban vid ett så pass unikt tillfälle som en lantbruksaktion inne i Göteborg, och bland den månghundrahövdade publiken kunde han se kommissarie Berge vid stans eget auktionsverk stå som blott åskådare.

Auktionen ägde rum ute på Stora Torps egendom i Örgryte. Nu har som bekant staden köpt marken där för att lägga ut den till byggnadstomter, och därför såg sig nuvarande arrendatorn Fritz Kolbe ingen annan råd än att lägga ner jordbruket och sälja alla levande och döda inventarierna, för i tider som dessa kan man inte komma över jordbruk till rimliga priser. Nu är det väl inte alldeles säkert att åbyggnaderna komma att rivas i första taget. De ha nämligen hyrts ut till Svenska gengasbolaget, som skall ha upplag där. Vad marken beträffar, så komma nog de över tusen potatislottägare, som genom stadens förmedling tagit vid där ute, att sörja för att den inte ligger för fäfot.

Nu finns det visserligen flera lantbrukare i Örgryte, och det har förekommit att man sålt pinaler och djur på auktion också. Men tidigare har man alltid ordnat det så att man passat på att frakta säljegodset till Mölndal eller Partille, där auktionsverkets monopolrätt inte gällt. Nu tyckte hr Kolbe, att det var tämligen meningslöst att utsätta djuren för obehaget att fraktas omkring så där, och i dessa kristider ska man ju spara på trafikmedlen, så han inledde förhandlingar med herrarna i auktionsverket, och det var inte alls svårt att få dem att gumma på bestämmelserna om ensamrätten. Men en mindre provision får staden ändå vid den här auktionen.”(Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  22 mars 1943)

På detta flygfoto från Eniro (1955-67) syns ännu de små lotterna i den gamla åkermarken, troligen en
På detta flygfoto från Eniro (1955-67) syns ännu de små lotterna i den gamla åkermarken, troligen en en rest av ”potatislotterna” under kriget.