Olagliga ravefester i Delsjöområdet

Vi som regelbundet besöker Delsjöområdet har under sommaren flera gånger träffat på stora folksamlingar och högtalaranläggningar som sprider hög ”musik” över skogen. Dessutom kör deltagarna ofta bil långt in på gång- och cykelvägar samt ridvägar. Idag uppmärksammas detta på SVT Västs hemsida.

Läs mer via denna länk.

Det är inte första året som detta förekommer tidigare har festerna hållits vid Apslätten och Delsjöbadet samt vid Brudaremossen där det varit minst två fester under den gångna sommaren.