Snart är hästarna åter i stallet

Idag var det åter dags för ett besök och rundvandring i Stora Torps gamla ekonomibyggnader. Det har hänt en hel del sedan senaste rundvandringen 8 juni. Taket över stallbyggnaden är nu klart och boxarna är nästan redo att ta emot hästar. Jordbruksverket har varit på plats och inspekterat och gett klartecken till inflyttning, bara några detaljer återstår. Även brandsyn har genomförts och utifrån den har man varit tvungen att stänga igen den gamla trappan upp till loftet för att klara kraven på brandsäkerhet. På fredag räknar byggarna med att ställningen vid stallet kommer att plockas bort och inom en vecka kan hästarna åter börja använda stallet.

På loftet ovanför stallet har omfattande arbeten utförts för att stärka konstruktionen. Vissa delar av takstolskonstruktionen har saknats, och det är inte något nutida problem, de har aldrig funnits. Alltså ett exempel på byggfusk från 1850-talet! Nu har dock dessa delar rättats till så långt som möjligt och taket har aldrig tidigare varit så stabilt som det är idag.

Arbetet med ladugårdsbyggnaden pågår ännu och där är förutsättningarna lite annorlunda då det inte skall stå några djur i den byggnaden. Det kommer att bli en mycket fin lokal som även får en avdelning för ridklubbens blivande fikarum. Utvändigt syns de nya fönstren och fodret kring fönster och dörrar, allt enligt mall från äldre foderbrädor som fått bytas ut.

Följ med på en ”virtuell” visning i bildform av byggnaderna. Vi börjar utvändigt, går sedan in i stallet och upp för trappan till loftet och avslutar i ladugårdsbyggnaden.

Större delen av taket är nu klart, men ännu återstår arbete med ladugårdsdelen.
Större delen av taket är nu klart, men ännu återstår arbete med ladugårdsdelen. Foto: Per Hallén 2016.
Inom några dagar kommer ställningen att plockas bort. Foto: Per Hallén 2016.
Inom några dagar kommer ställningen att plockas bort. Foto: Per Hallén 2016.
Ladugården kommer att renoveras ännu en tid innan även den är klar. Foto: Per Hallén 2016.
Ladugården kommer att renoveras ännu en tid innan även den är klar. Foto: Per Hallén 2016.
Fasaden mot stenmagasinet är nu också nästan klar. Några detaljer kring fönstren skall dock ordnas. Foto: Per Hallén 2016.
Fasaden mot stenmagasinet är nu också nästan klar. Några detaljer kring fönstren skall dock ordnas. Foto: Per Hallén 2016.
Belysningen kommer att se ut på detta sätt. Foto: Per Hallén 2016.
Belysningen kommer att se ut på detta sätt. Foto: Per Hallén 2016.
Foder kring dörrar och fönster har fått en enhetlig och tidstypisk utformning. Foto: Per Hallén 2016.
Foder kring dörrar och fönster har fått en enhetlig och tidstypisk utformning. Foto: Per Hallén 2016.
Ett "fynd" från gårdsplanen. Foto: Per Hallén 2016.
Ett ”fynd” från gårdsplanen. Foto: Per Hallén 2016.
Närbild på stallbyggnadens tak. Foto: Per Hallén 2016.
Närbild på stallbyggnadens tak. Foto: Per Hallén 2016.
Vy från byggnadsställningen. Foto: Per Hallén 2016.
Vy från byggnadsställningen. Foto: Per Hallén 2016.
Nya boxar till föreningens hästar. Foto: Per Hallén 2016.
Nya boxar till föreningens hästar. Foto: Per Hallén 2016.
Hästbox. Foto: Per Hallén 2016.
Hästbox som uppfyller jordbruksverkets krav. Foto: Per Hallén 2016.
Vy genom stallbyggnaden. Foto: Per Hallén 2016.
Vy genom stallbyggnaden. Foto: Per Hallén 2016.
Loftet där hö skall förvaras, det finns även en lucka ned till stallet för att det skall vara lätt att få ned hö till hästarna. Foto: Per Hallén 2016.
Loftet där hö skall förvaras, det finns även en lucka ned till stallet för att det skall vara lätt att få ned hö till hästarna. Nu syns också den rejäla ventilationsanläggning som byggts in i huset. Luftintaget skall ske på baksidan av ladugården, dold för de flesta Delsjöbesökare. Foto: Per Hallén 2016.
En ny del av takstolarna, detta saknades innan. Foto: Per Hallén 2016.
En ny del av takstolarna, detta saknades innan. Foto: Per Hallén 2016.
Här skall inte förvaras hö, nog skulle rummet kunna nyttjas till något annat än enbart förvaring. Foto: Per Hallén 2016.
Här skall inte förvaras hö, nog skulle rummet kunna nyttjas till något annat än enbart förvaring. Foto: Per Hallén 2016.
Detta fina fönster kommer snart att sitta på plats. Foto: Per Hallén 2016.
Detta fina fönster kommer snart att sitta på plats. Foto: Per Hallén 2016.
Trappan från loftet till ladugården. Den del av ombyggnaden som jag inte är nöjd med. Foto: Per Hallén 2016.
Trappan från loftet till ladugården. Den del av ombyggnaden som jag inte är nöjd med då den är placerad mitt i rummet, mitt på det gamla foderbordet. Foto: Per Hallén 2016.
Ännu är ladugården en arbetsplats. Foto: Per Hallén 2016.
Ännu är ladugården en arbetsplats. Foto: Per Hallén 2016.
Längst bort till höger i bild skall ridklubben få ett fikarum. Foto: Per Hallén 2016.
Längst bort till höger i bild skall ridklubben få ett fikarum. Foto: Per Hallén 2016.