Stora Torps stallar får nytt tak

Just nu pågår arbetet med att lägga nytt tegeltak på Stora Torps stallar. Det blir ett taktegel som är lite matt i färgen så att det inte skall se ut som en nybyggd villa eller radhus. Det blir ett modernt tegel, inte det gamla enkupiga teglet, men resultatet är ändå riktigt bra.

_mg_2909
Foto: Per Hallén 2016
_mg_2908
Foto: Per Hallén 2016