Robertstorg?

Förra söndagen berättades det här på Delsjöområdets historia om det  namnslösa torget i Björkekärr som uppmärksammades i tidningarna 1965. Idag skall vi följa upp vilka förslag som kom in i namntävlingen.

Robert med fru, bilden är hämtad ur Göteborgs- Handels- och Sjöfartstidning
Robert med fru, bilden är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  25 mars 1965

”Intresset för Ekos ”namntävling” visade sig vara mycket stort. Vi har fått hela 83 förslag till namn på torget i Robertshöjd i Göteborg. Så här skriver en av förslagsställarna:

— Då Robert fått ge namn åt bostadsområdet tycker jag han skall få ett torg också. Alltså föreslår jag att torget skall heta Robertstorg! Det tycker vi också. Sju läsare har föreslagit detta namn. De får av Eko som pris tillsamman 550.000 kr (kanhända), dvs de får var sin penninglott. Roland Ström, Blacktjärnsg 11 F, fru Lilly Andersson, Furuhöjd 2, Skolvägen, Sävedalen, Ralf Svensson, Fräntorpsg 150, fru S. Wedemalm, Ormbäcksg 11 A, fru Gullan Persson, Lådämnesg 60, fru Kerstin Wergens, Ormebäcksg 5 B och fru Greta Packendorff, Fräntorpsg 164 kan vänta en lott var efter 15 april.

Många namnförslag fogar sig fyndigt till de kategorinamn som gäller för Björkekärr-Robertshöjd. Det är ingen ände på variationerna kring temat trä: Stamtorget, Barktorget, Brädtorget, Planktorget, Klamptorget, Stubbtorget, Flistorget, Ribbtorget, Hyveltorget osv. Många tycker att gatstenhuggeriet i bergen kring området skall hugfästas i torgets namn: Stenriketorget, Stentorget, Knallestenstorget. De geografiska namnen i trakten räcker till ännu, menar flera, som föreslår Svarttjärnstorget, Smörslottsplan, Rosendalstorget, Långåstorget, Härlanda tjärns torg m fl. Man anser också att Robert inte ensam skall få den äran att ge området namn. Nära torget ligger en stuga alltjämt kvar, inklämd mellan moderniteterna. Stället heter Linnekulla eller Lindekulla. Torget föreslås få heta Linnekullatorget eller Lindekullatorget.

Berömda män brukar ihågkommas i torgs och gators namn. En lillatorpsbo påminner om att stadssekreterare Torsten Henrikson som liten tultade omkring och hade rackartyg för sig just i nuvarande Robertshöjd (hans barndomshem hänger alltjämt som ett örnbo i en bergsbrant nere i Torpa) och föreslår Torstenstorget (Men hr Henrikson har nog en central plats vikt för sig i Angered-Bergum).

Sign. H Fredrik vill att den tjeckiske tonsättaren Smetana skall få ge namn åt torget men ger även ett alternativ: ”Även den store skalden Rainer Maria Rilke har en viss anknytning till vår stad. Han vistades på senhösten 1904 i Jonsered. Alltså föreslår jag att torget får heta Rilketorget.”

Ett annat brev: ”Vi har en gång under våra promenader mött en älg just på den plats där torget nu är. Älgtorget kallar min man och jag det sen dess”. En som skriver sig folkbåtsseglare vill kalla torget Folkbåtstorget, därför att folkbåten är en genuin göteborgs båttyp. Ett fyndigt förslag formuleras av herr Leif Dalberg, Stötg 3: ”Namnlösa torg är inte bara motiverat utan äger också den rätta klangen.”

Slutligen bugar sig Eko-redaktören rörd för fru Ingrid Starling, Ö Stormg 99 och för duon Einar Hansson, Fjällbackag 15 och Thomas Samuelson, Ättehögsg 7 A som tycker att torget i Robertshöjd skall få namnet Ekotorget. Eko-redaktören lovar att belöna de båda förslagen med vardera 10 kr ur sin egen portmonnä.

Namnförslagen sänds nu till Göteborgs Stads Bostads AB som skall välja sitt förslag. Via gatunamnsberedningen kommer torgets namn sedan att föreläggas stadsfullmäktige, som beslutar.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 25 mars 1965)

Det skulle dröja ända till 1983 innan torget slutligen fick sitt nuvarande namn – Spåntorget. Det hölls då mindre festlighet vid torget och namnet presenterades av Torsten Henriksson, tidigare ordförande i gatunamns beredningen. (Lindstam)

Robertshöjd år 1953. Foto: Allan Nilson. Göteborgs Stadsmuseum.
Robertshöjd år 1953. Foto: Allan Nilson. Göteborgs Stadsmuseum.

Litteratur:

Lindstam, C.S., Göteborgs gatunamn. 3. uppl. Göteborg 1986.

Tidning:

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.