När Träringen var nytt slog namnet Björkekärr igenom

I Göteborgs Tidningen och Göteborgs Posten berättades det 1957 om det nya HSB området som stod klart i Björkekärr, eller som området länge kallats ”området norr om Härlanda Tjärn”.

HSB har byggt färdigt i Vidkärr. 473 lägenheter, 40 radhus, 8 butiker, garage för 20 milj.

”HSB i Göteborg kan åter vända ett full- och välskrivet blad i sin historia – området i Vidkärr är kart för visning. Fastigheterna är färdigbyggda och även tagna i bruk kanske på något undantag när och det återstår bara att plantera och snygga till omkring husen, vilket också är gjort med gott resultat i en del av området. Det är ett vackert bostadsområde och det kommer att bli ännu trevligare.

Från början kallades det i stadsplanen Området norr om Härlanda tjärn och var planerat för villabebyggelse. Man kom emellertid underfund med att kalkylerna inte gick ihop och kastade om till hyreshus på en stor del av stadsplanen. HSB fick området kring Träringen, en ringgata som tangerar Rosendalsgatan. Här har HSB byggt 473 lägenheter, mest 2- och 3-rummare, i trevånings röda eller gula stenhus samt 5 radhuslängor, med 40 lägenheter på 4 eller 5 rum. Byggkostnaden beräknas till över 20 milj kr, varav 2,5 milj för radhusen. Då ingår i denna summa också kostnader för 8 butiker, 21 uthyrningslokaler och 76 garage utöver radhusens.

Träringen, bild ur Göteborgs Posten 14 mars 1957.
Träringen, bild ur Göteborgs Posten 14 mars 1957.

Björkekärr har slagit igenom

HSB kallar sin bostadsrättsförening för Vidkärr, efter Vidkärrs herrgård till vilken området en gång hörde. Den ligger emellertid långt därifrån på gränsen till Torpaområdet. Spårvägen har döpt hållplatsen till Björkekärr och det namnet har faktiskt slagit igenom redan. Namnet Vidkärr förknippar man gärna med området i höjd med barnhemmet. HSB-området ligger i en helt ny stadsdel.

Vacker natur

Den är redan eller håller på att bli en av de vackraste i Göteborg och är mycket eftersökt. Terrängen är också så där lagom kuperad för att inte bli enformig och har utnyttjats med varsam hand trots en hårdare exploatering än som var meningen från början. Det gäller inte bara HSB-området. Det ligger kant i kant med Delsjöreservatet som det förresten hörde ihop med en gång, och det finns vacker natur alldeles inpå knutarna. Vid planeringen har man också försökt göra övergången mjuk och på sina ställen går skogen som kulturpark alldeles intill husväggarna. Barrskogsdoft och nästan rök- och sotfri luft slår in genom de öppna fönstren.

Kostnader

Det är inte billigt bo i det nya området, men inte dyrare än i något annat nytt område, snarare tvärtom. I trevåningshusen har genomsnittliga årsavgiften beräknats till 35:64 per kvm lägenhetsyta motsvarande en marknadshyra på 37:14. En trerumslägenhet på 72,5 kvm beräknas kosta 2 436 kr om året förutom värmen, som levereras av en gemensam panncentral och insatsen är 2 227 kr. En radhuslägenhet på 105 kvm, gavelhus, har en instas på 3 700 kr och en årsavgift på 4 154 utom bränsle. Mellanlägenhet kostar3 480 kr i insats och årsavgiften är beräknad till 3 900 kr. Den mindre radhuslägenheten på 91 kvm, gavelhus, kostar 3 480 kr i insats och 3 900 kr om året, medan mellanlägenheten kostar 3 300 i insats och 3 684 kr om året. Garagekostnaderna ingår i årsavgiften.

Området började bebyggas i juni 1955 och sista inflyttningen i trevåningshusen ägde rum 1 mars i år. Radhusen påbörjades i januari 1956 med första inflyttning 15 nov 1956 och den sista äger rum den 15 mars i år. Utrustningen i samtliga bostäder är HSB:s vanliga, högklassiga med mycket skåp i köken, ljusa badrum med plastmatta i mosaikmönster på väggarna i radhusen, ekparkett i vardagsrum osv.” (Göteborgs Tidningen 13 mars 1957)

Träringen, ur Göteborgs Posten 14 mars 1957.
Träringen, ur Göteborgs Posten 14 mars 1957. Bildtext: ”Fru Iren Edsand flyttade in i januari och trivs fint i familjens radhus. Här solar hon sig på trappan i sällskap med sonen Lars-Eril. T h ses Lena Ersman – en av träringens nyinflyttade. Hon har inte fått några lekkamrater ännu, men de kommer när det blir vår och området blir i ordning. Här är det faktiskt färdigt – en park som man får gå i och som når ända fram till husen.