Nya invånare väntas vid Sanatoriet

Förra söndagen berättade jag om Sanatoriet (Renströmska sjukhuset). Den gamla huvudbyggnaden har redan byggts om till bostäder men nu väntar en långt större förändring av hela området. Ett program för att bygga hundratals nya bostäder presenterades 2009. Då omfattades större delen av höjdområdet mellan Kålltorp och sjukhusområdet av den nya bebyggelsen. En uppskattning gjordes att omkring 400 nya lägenheter skulle kunna rymmas inom detta område.

Program_2009
Ur Program för Östra Kålltorp, bostäder m.m. inom stadsdelen Kålltorp och Sävenäs i Göteborg. 2009.

I januari 2014 kom planen ut till granskning och då hade den planerade bebyggelsen på den södra delen av höjdområdet försvunnit från kartan.

Karta_2014
Ur: Detaljplan för Bostäder och skola i Östra Kålltorp inom stadsdelarna Kålltorp och Sävenäs i Göteborg.

När detaljplanen och utställningshandlingen presenterades i april 2015 var planen nästan oförändrad så när som på att den tidigare grindstugan Nedergårdsgatan 24 nu var inkluderad i planen och skulle rivas för att ge plats åt bostäder, nummer 4 på kartan nedan. Den ursprungliga tanken på 400 lägenheter hade i förslaget till detaljplan blivit 570 lägenheter och en ny skola för cirka 360 elever.

Program_april_2015
Ur: Detaljplan för Bostäder och skola i Östra Kålltorp, april 2015.

När planen gick vidare för att bli antagen var det utformningen enligt ovan som gällde. Det påpekades i planhandlingen att om den nya planen inte genomfördes skulle det öppna för att alla de äldre byggnaderna skulle kunna rivas och kanske därmed förverkliga 1970-talets tankar på att istället uppföra stora parkeringsgarage inom området.

Stadsplaner_äldre

Kommunfullmäktige i Göteborg antog planen den 25 februari 2016 men den har överklagats till Länsstyrelsen. Det kan eventuellt medföra några mindre ändringar men det förefaller inte så troligt att hela projektet skulle stoppas. Det händer dock ibland, exempelvis så stoppade Länsstyrelsen ett planerat bygge nära gränsen mellan Partille och Göteborg (se denna länk).

Foto: Per Hallén 2016.
Den vita byggnaden som skymtar bakom träden skall enligt planen rivas liksom Kålltorps sjukhem i bakgrunden. Foto: Per Hallén 2016.
Nedergårdsgatan 24 efter att det nya huset uppförts.
Nedergårdsgatan 24 efter att det nya huset uppförts.
Planområde_2015
Den västra kullen är tänkt att få flera högre hus utmed en helt ny gata.
Promenadväg på "västra kullen" idag, i framtiden är det tänkt att höghus skall stå till vänster om vägen. Foto: Per Hallén 2016.
Promenadväg på ”västra kullen” idag, i framtiden är det tänkt att höghus skall stå till vänster om vägen. Foto: Per Hallén 2016.
Uppfarten till före detta läkare och sköterskebostaden. Foto: Per Hallén 2016.
Uppfarten till före detta läkare och sköterskebostaden. Nya hus är tänkta att byggas på båda sidor av denna väg. Foto: Per Hallén 2016.
Foto: Per Hallén 2016.
Platsen där något över 100 studentlägenheter är tänkta att byggas. Foto: Per Hallén 2016.

Stadsbild

Det lär finnas anledning att återkomma till denna plan i framtiden och följa den eventuella förändringen av detta område.

Källor: