Slott uppåt väggarna

Många märkliga debatter har man varit indragen i under åren men den som Sören Skarback driver i reklambladet Örgryte och Härlanda Posten, nu senast i majnumret, är verkligen anmärkningsvärd. Han tycks ha retat upp sig på att jag korrekt citerat Stenström när han skriver om Kärralund och slottet (se tidigare inlägg från 8 november 2015 och 20 februari 2016). Det han denna gång argumenterar för är att det i ett av mina citat saknas några av « som Stenström mycket riktigt har kring slottet ibland och ibland inte. Det kan givetvis enkelt rättas till, men dessa tecken ändrar inte något av det jag har skrivit. Det handlar nämligen inte om ordet slott. Jag har ägnat mig åt att studera gårdens bebyggelsehistoria och då var det intressant att försöka hämta information om Kärralund ur Stenströms text. Det som framgår i Stenströms text, och som är mycket intressant, är att han berättar om en äldre byggnad som skulle ha funnits före den byggnad som revs 1947 som lär ha kallats för slottet (med eller utan citattecken eller fetstil) och som beboddes av Carlberg. Det jag har kunnat visa är att byggnaden som revs 1947 också uppfördes av Carlberg och att platån ovanför huvudbyggnaden tidigare var bebyggd av enklare bostäder. Skarback har helt enkelt inte förstått något av det jag har skrivit i ämnet. Han tror uppenbarligen att det jag framfört är en skarp kritik av Stenström (och Skarback), men så är det inte i detta fall. Skarback vill diskutera ordet slott medan jag vill undersöka gårdens historia – det är en betydande skillnad.

Slottsmiljöer fanns det dock målade på väggarna i Kärralunds huvudbyggnad och i det lilla Lusthuset som tidigare stod i trädgården – numera i Botaniska trädgården. Nog är det slott uppåt väggarna!

Detalj från Kärralunds lusthus. Foto: Per Hallén
Detalj från väggmålningen i Kärralunds lusthus. Foto: Per Hallén

3 kommentarer

  1. Att låta ambitionen att berätta en historia kvävas av nutida och dåtida definitioner av vad byggnader och gårdar kallades då och nu, ändrar sällan betydelse eller storlek på historien. Det som var slott för 100-200år sedan kan ses som mer anspråkslöst denna dag. Men även tvärt om, flera villor från 1700 talet i Göteborg är mer slott än villor. Så definitionen om vad som är slott, det kan omgivande bebyggelse ha påverkat. /Malle

Kommentarer är stängda.