Skogsmaskin i arbete vid Torpagatan

Plankarta

Sedan en tid tillbaka har arbetet med Egnahemsbolagets hus pågått närmast Östra sjukhuset men det har inte märkts något av den övriga planerade byggaktiviteten förrän under denna vecka.

_MG_1366
Egnahemsbolagets hus har vuxit snabbt de senaste månaderna. Foto: Per Hallén 2016.

Det är ett ganska stort stycke av den tidigare utmarken i Björkekärr som nu kommer att bebyggas. Det skall totalt bli 280 lägenheter och ett tjugotal par- och radhus.

Illustrationsritning

Utmed Torpagatan är nu arbetet med att göra om både väg och GC-väg inlett, samt bygga en väg upp till det nya bostadsområdet.

_MG_1362
Foto: Per Hallén 2016.
Foto: Per Hallén 2016.
Foto: Per Hallén 2016.
Här gick tidigare kraftledningen. Foto: Per Hallén 2016.
Här gick tidigare kraftledningen, nu skall vägen upp till byggarbetsplatsen och de nya bostäderna anläggas här, men först skall skogen bort. Foto: Per Hallén 2016.
Under veckan har ganska många träd fallit för skogsmaskinen. Foto: Per Hallén 2016.
Under veckan har ganska många träd fallit för skogsmaskinen. Foto: Per Hallén 2016.
Skogen vid Torpagatan försvinner snabbt. Foto: Per Hallén 2016.
Skogen vid Torpagatan försvinner snabbt. Foto: Per Hallén 2016.

Källa

Sävenäs – bostäder vid Torpagatan